Nederland is een aantal biermusea rijk. Kleine, onbekende, tot biermuseum omgebouwde brouwerijtjes en iets grotere biermusea. In deze en komende nummers van 'Vers van 't Vat' een beperkt rondje langs de verschillende biermusea. De redactie ging voor de eerste aflevering naar Alkmaar, de stad van de kaas. Maar ook van het bier, zo blijkt in het Nationaal Biermuseum De Boom. Een biermuseum op de Het Nationaal Biermuseum De Boom is gelegen aan de Houttil 1, een straat in het verlengde van de kaasmarkt. Een ideale plek voor het aantrekken van toeristen, maar ook een histori sche plek wat bier betreft. Uit de stadsarchieven is op te ma ken dat hier al in 1519 een brou werij was gevestigd. De brou werij aan de Houttil heette De Boom, zo staat in 1647 in de boeken vermeld. De brouwerij is tussen 1647 en 1750 diverse keren van eigenaar verwisseld, waarnahetin 1750 een pakhuis werd. Later werd het gebouw gebruikt als leerlooierij en kaas pakhuis. Nadat het pand tien jaar had leeg gestaan, het was in die tijd erg verwaarloosd, werd het in 1983 gerestaureerd met de bedoeling er een biermu seum van te maken. In 1986 werd het Nationaal Biermu seum De Boom geopend. Het café-interieur krijgt even eens ruim de aandacht in het museum. Dit café is door Heineken aan het museum in bruikleen gegeven

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 12