7000 brouwsels Feestelijk blik in Den Bosch Zoeterwoude - Aan het eind van een jaar is het gebruikelijk om de balans op te maken. In Zoeterwoude gebeurde dat ook op de afdeling Brouwen. Het werd duidelijk dat er in de laat ste maand van 1989 nog een re cord zou worden gebroken. Voor het eerst in de geschiede nis van de Zoeterwoudse brou werij werden er in één jaar 7000 brouwsels gemaakt. Met de brouwsels die na 22 december werden vervaardigd, kwam het totaal aantal brouwsels in 1989 op 7118, 447 meer dan het jaar ervoor. Den Bosch - Ook op de brouwe rij in Den Bosch werd in decem ber 1989 een mijlpaal bereikt. In één jaar tijd verheten er 400 miljoen blikjes bier de brouwe rij. De twee bliklijnen, de colon nes 9 en 11, leveren 2250 blikjes per minuut. Door verscheidene technische aanpassingen aan colonne 11 is de produktie in het afgelopen jaar flink toege nomen. "Wanneer de voordelen echt gaan doorwerken, moet De exclusieve blikjes het half miljard in 1990 tech nisch haalbaar zijn", zo verze kerde een van de medewerkers. Ter herinnering aan het beha len van de mijlpaal stond voor alle Bossche medewerkers in het PUM een bijzondere six- pack klaar. Zes blikjes met een speciale opdruk en gouden deksel.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 6