Horecava 1990: Elk produkt zijn eigen 'winkel' om zich aan een breed publiek te tonen. In een volledig nieu we stand konden de geïnteres seerden kennis maken met de produkten van Bols Benelux. De stand had een plaats pal naast die van Heineken. Prijzenregen Tijdens de Horecava vielen en kele Heineken-afnemers in de prijzen. In de finale van de lan delijke biertap wedstrijden, die door het Centraal Brouwerij Kantoor gehouden werden, be haalde de heer R. Schut van het Amsterdamse café Hoppe de eerste prijs in de categorie indi vidueel. Ook de tweede prijs ging naar een Heineken-relatie, de heer C. Oost van café De Bieb uit Steenwijk. In de team finales bleek de tapkwaliteit Bols Benelux maakte voor het eerst haar opwachting met een eigen, moderne stand van de Heineken-tappers in het geheel geen ruimte te laten aan de concurrentie. Het waren de teams van respectievelijk Holi day Inn Eindhoven, Center Pares in Dalen en Restaurant Meursinge uit Westerbork die met de prijzen huiswaarts gin gen. Volgens cijfers van Horecava- organisatie trok de beurs ruim 92000 bezoekers; 8000 minder dan in 1989. Toch steeg de om zet met 3% tot bijna 200 mil joen gulden. De Dry 100-stand was dui delijk gericht op een jonge doelgroep Amsterdam - Op het eerste ge zicht is er niet veel veranderd aan de Heineken-stand, zoals die dit jaar van 8 tot 12 januari op de Horecava te zien was. Bij nadere beschouwing bleek een aantal 'kleinere' produkten een eigen plek in de grote stand te hebben gekregen. 1870 van Amstel in wit met geel en rood, Buckler in de huiskleuren blauw en wit. Dry 100 was dui delijk gericht op een jong pu bliek. Dit was te zien aan de in spijkerbroek geklede bedie ning. De meeste plaats was in geruimd voor de bars met terrassen van Heineken en Amstel. Tijdens de rond gang door de grootste stand (1800 m2) van de horecavak beurs kwam de bezoeker verder nog het Bouwadviesbureau, de HTD/HTS, het Bierblad, de Een kijkje in de Heineken- stand Heineken-, Amstel- en Buckler- shops en het bierlokaal tegen. Vrumona had eveneens onder dak in de Heineken-stand en trok veel publiek met een spe ciaal kroonkurkenspel. Op de stand waren dagelijks 215 Heineken-medewerkers aanwezig om de vele gasten te ontvangen. De Ridder brouwe rij was dit jaar niet op de Horecava aanwezig. De Maas trichtse brouwers maakten zich op voor de BBB-beurs die van 22 tot 26 januari in de Lim burgse hoofdstad gehouden is. Bols Benelux Voor Bols Benelux was de Horecava de eerste gelegenheid

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 5