Dankwoord Het personeelscadeau is ge schilderd door de Amerikaan Kortgeleden mocht ik, ter ge legenheid van mijn aftreden als voorzitter van de Raad van Be stuur, uit handen van een dele gatie bestaande uit de heren J.H.M. van den Broek, J. Spel, O. El Hanouche en mevrouw R Buwalda namens u allen het van mij gemaakte portret in ontvangst nemen. Graag wil ik u bijzonder hartelijk danken voor uw bijdragen aan dit prachtige cadeau. Het schilderij zal zeker een ereplaats krijgen als aandenken aan de mensen die bij de onderneming werk zaam zijn. Nogmaals hartelijk dank A.H. Heineken Van links naar rechts: De he ren Van den Broek, Spel, Heineken, El Hannouche en Klomp bekijken het cadeau Van rechts naar links: de heer A.H. Heineken, mevrouw M.L. Heineken, de heer J. Spel, mevrouw P. Buwalda, de heer J. van den Broek, mevrouw R.G.H. Schoonveld, de heren O. El Hannouche, J.A. Klomp en W.W.F. de Ranitz

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 4