A.H. Heineken leerstoel Afscheidscadeau personeel aangeboden Marketing'. De Raad van Be stuur van Heineken N.V. be sloot al eerder om aan het Europese management-oplei- dingsinstituut INSEAD een be drag ter beschikking te stellen voor een leerstoel in marketing. Met de instelling wil de Raad van Bestuur zijn waardering uitspreken voor het vele goede werk van de heer Heineken. Onder zijn leiding groeide Heineken uit tot een van de meest internationale brouwe rijgroepen ter wereld. De keuze voor INSEAD is geen vreemde. In de afgelopen jaren hebben zo'n driehonderd Heineken-medewerkers cur sussen gevolgd in Fontaine- bleau. In nauwe samenwer king met INSEAD zijn voor Heineken verschillende ma- nagement-opleidingsprogram- ma's ontwikkeld. Vim.: de heren A.H. Heineken, C. Janssen en A. Borgers (beiden INSEAD) en de heer G. van Schaik Fontainebleau - De heer A.H. Heineken was 19 december 1989 in het Franse Fontaine bleau aanwezig bij de installatie van de naar hem vernoemde 'Alfred H. Heineken Chair in t In april 1989 trad de heer A.H. Heineken terug als voorzitter van de Raad van Bestuur. Een moment waar velen, zowel bin nen als buiten Heineken bij hebben stilgestaan. Onder zijn leiding is de onder neming Heineken uitgegroeid tot een van de grootste brouwe rijconcerns ter wereld. Een spe ciaal afscheidscadeau van alle medewerkers heeft nog eens l duidelijk gemaakt dat de per soon A.H. Heineken voor de meeste medewerkers een 'be grip' is geworden. Dat personeelscadeau, een ge schilderd portret van de heer A.H. Heineken, is 14 december aangeboden aan de heer en me vrouw Heineken door een dele gatie van het personeel. Het portret is gemaakt door Everett Raymond Kinstier, een Ameri kaans kunstenaar, die onder anderen ook John Wayne, Paul Newman, Liv Ullman en de oud-presidenten Gerald Ford en Ronald Reagan heeft ge schilderd. Van links naar rechts: De heer Spel, mevrouw Buwalda, de heren Klomp, Van den Broek, Heineken, El Hannouche en Schop

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 3