Heineken leerstoel in Fontainebleau; Aanbieding 3 personeelscadeau aan A.H. Heineken Dankwoord A.H. Heineken 4 Horecava 1990 Nieuws uit de vestigingen: Zoeterwoude: 7000ste brouwsel; Derde fase Colonne 1 van start; Den Bosch: 400 miljoenste blikje; Amsterdam: Eerste paal Ontvangstgebouw Nieuwjaarsbijeenkomsten 1990 8 Opening en open dagen laboratoria HTB 10 Folder Centrale Inkoop; Mevrouw Thuis-Tap 11 Nieuwe CTV-brochure is uit. Interview met Sandra Gaarenstroom 12 Alcohol en werk-poster; Pepsi-promotie bij Back to the Future II 13 Lex Ronteltap over schuimonderzoek 14 Opening distributiecentrum Staphorst 15 1 Op bezoek bij een etiketten-ontwerper 16 Oudejaarsbijeenkomsten niet-actieven 18 Hobby: Herman Riool is vrijwilliger rolstoel-marathon 19 Hoe zit het nu met Oort? 20 1 25 jaar Heineken Galerij 21 Kroniek 22 Haarlem Basketball Week; Prijs voor Just Checking Nieuwe stoepier voor horeca 24 25 jaar Amstel Gold Race 25 1 uit 6000: Ad Kmidenier uit Zaïre 26 Uit een ander vaatje getapt 27 Afscheid en Jubileum 28 Kleding voor Buckler Wielerploeg 29 Ideeënbus; snip en beschrijving 30 Hoofdredactrice: Hella Schoon veld Redactie: Marguerite Feenstra Arthur Schiphorst Yvonne van Stek- Sanders Redactie-assistente: Caroline Wassenaar Redactie-adres: Postbus 530 2380 BD Zoeterwoude tel: (071-) 456034/ 457234 Redactiecommissie: Mw. F.N. Tjaarda (voorzitter) F.P.H. Bot mw. R.A. den Dubbelden R.G.H. Elfrink P. de Lange drs. J.L. van Oordt ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: G.W. Westenberg (Arnhem) H. Meyer (Bunnik) P. van der Aart ('s-Hertogen bosch) M. van Woerden (Rotterdam) mw. B.F. Valdink (Zoeterwoude) Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de stafdienst Public Relations Nederland in Zoeterwoude, telefoon: (071-)457100. Bij de achterpagina; Uitslag kerstpuzzel; Welkom Mw. F.N.Tjaarda; Verhuizing exportkantoor VS 31 Bij de voorpagina: Aanbieding van het personeelscadeau aan de heer A.H. Heineken

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 2