Gezamenlijk afscheid M.A. Loots- Schreuder en S.H. Kamphuis Afscheid E.J. Annaert Rijssen - De nieuwe Dranken handel Cambrinus was 8 de cember de plaats waar het geza menlijk afscheid werd gevierd van mevrouw M.A. Loots- Schreuder en de heer S.H. Kamphuis. Beiden hebben ja renlang gewerkt bij Dranken handel De Vries-Lemmo in Twello. Mevrouw Loots kwam op 1 augustus 1977 in dienst en werkte als huishoudelijk mede werkster. De heer Kamphuis was sinds november 1978 vork heftruckchauffeur bij de dran kenhandel. De heren De longe en Schipper gaven in hun dank woord aan dat de betrokkenen altijd met inzet en plezier hun werk deden en dat met hen twee fijne collega's hun werk zaamheden hebben beëindigd. Beiden kunnen zich nu volop met hun hobby's gaan bezighouden. De kruiwagen die de heer Kamphuis cadeau kreeg zal hem bij het uitvoeren van zijn hobby, het kweken van fuchsia's, zeker van pas komen. Na het aanbieden van de ca deaus volgde een gezellige en sfeervolle bijeenkomst. Mevrouw Loots-Schreuder met familie De heer Kamphuis temidden van familie Amsterdam - Op 13 december 1989 vond in de Kuiperij de af scheidsreceptie plaats van de heer E.J. Annaert. Tot grote ver rassing van de afscheid nemen de brouwerij-vertegenwoordi ger trad gedurende de gehele receptie de zanger Manke Nelis met zijn trio op. De heer Steke lenburg prees de heer Annaert om zijn ongebreidelde inzet. Het koor van collega's uit het horecagebied bracht een lied ten gehore: "Weet je nog wel, Edje". De heer Annaert kreeg als afscheidscadeau een portret en een envelop met inhoud. Na de lovende woorden van enkele andere sprekers sprak de heer Annaert zelf een dankwoord. Hij benadrukte daarbij het ple zier en de collegialiteit waaron der hij zijn werk heeft kunnen doen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 28