Uit een ander vaatje getapt Corona in Nederland Moskou wil Amsterdamse kroeg Fido is in Whitbread verkoopt divisie sterke dranken Super Dry Alan Bond in problemen Amersfoortse brouwerij DDR drinkt meer Uit een ander vaatje getapt is een rubriek met korte berichten uit binnen- en buitenland over de ontwikkelingen in de bier-, gedistilleerd en frisdrankenmarkt. Van de telex gescheurd, uit de kranten geknipt en op deze pagina bijeengebracht. Corona Extra, het in de VS po pulaire Mexicaanse biermerk, is in december op de Neder landse, Britse, Ierse, Italiaanse en Zwitserse markt gebracht. De brouwer Cerveceria Modelo heeft hiervoor een overeen komst gesloten met de Britse importeur World Imports. (Uit De Volkskrant van 21 no vember 1989) Moskou heeft Heineken om hulp gevraagd bij de opzet van een keten van typisch Amster damse kroegen in de Russische hoofdstad. De Moskouse Orga nisatie voor Commerciële Sa menwerking met het buiten land denkt daarbij aan een typisch Amsterdams café an nex restaurant en discotheek. Het is de bedoeling dat in de voor gewone Russen toeganke lijke café's ook Nederlands bier wordt geschonken, dat in roe bels kan worden betaald. De or ganisatie heeft het Heineken concern eveneens om deel name in de opzet van Russische bierbrouwerijen gevraagd. Het is nog niet duidelijk hoe het project gefinancierd moet worden. (Uit de Telegraaf van 2 decem ber 1989) Jongeren drinken steeds meer Seven-Up. Dat blijkt uit een on derzoek van het bureau SARV, dat om de twee maanden met jongeren over trends praat. De trend wordt momenteel het beste weergegeven door de Seven-Up reclames. Daarin komt het getekende mannetje Fido Dido voor, dat een eigen stijl heeft en zich niets laat op dringen. Het motto van deze re clames, 'It's cool to be clear', past goed bij de jongeren, zo heeft het onderzoeksbureau ge merkt. Het is stoer om helder te zijn. Een zatte kop kun je je eigenlijk niet meer veroor loven. En als jongeren alcohol drinken, is de kwaliteit belang rijker dan de hoeveelheid. (Uit Trouw van 20 december) De Britse brouwer Whitbread verkoopt zijn divisie sterke drank (inclusief het merk Long John Scotch whiskey) voor 545 miljoen pond (ongeveer 1,7 mil jard gulden) aan Allied Lyons. In oktober had Whitbread al aan gekondigd zich te willen con centreren op het brouwen van bier en het exploiteren van ca fé's, restaurants en hotels. (Uit de NRC van 23 december) Asalii breweries, Japans snelst groeiende brouwerij, gaat in de VS zijn 'Super Dry' bier brou wen. Er is een kleine 140 mil joen dollar uitgetrokken voor de bouw van een brouwerij even buiten Denver. (Uit De Volkskrant van 9 ja nuari) Zware financiële problemen be wegen de Australische zaken man Alan Bond zijn brouwerij- belangen te verkopen. Bond wil voor de derde keer proberen zijn Australische bierbelangen aan Bell Resources te slijten. De schulden van Bond Corporate (drank, media, grondstoffen en onroerend goed) worden ge schat op 6,9 miljard Australi sche dollars (ongeveer 10,5 mil jard gulden). Twee eerdere pogingen om zijn brouwerijen te verkopen zijn mislukt. Bond is de op één na grootste bier brouwer van Australië. (Uit De Volkskrant van 9 januari) In Amersfoort is 21 december 1989 een nieuwe brouwerij ge opend in een gerestaureerd pand aan het Kleine Spui. De brouwerij heet De Drie Ringen, naar een voormalige Amers foortse brouwerij uit de zeven tiende eeuw. De Drie Ringen is een zogenaamde 'pub-brewery', met de nadruk op verkoop van tapbier in de brouwerij zelf. Daarnaast zal het bier echter ook gebotteld worden en op kleine schaal in Amersfoort en directe omgeving worden ver kocht. De Raad van Bestuur van Heineken was bij de ope ning aanwezig. (Uit het Nationaal Bier Jour naal van januari) Het alcoholverbruik in de DDR is twee keer zo hoog als dat in West-Duitsland. Omgerekend in liters pure alcohol drinkt de gemiddelde Oostduitser ruim twee keer zoveel dan de gemid delde bewoner van de Bonds republiek. In West-Duitsland wordt per hoofd gemiddeld 2,2 liter alcohol genuttigd, terwijl in Oost-Duitsland de gemid delde consumptie zo'n vijf liter is. Volgens het Centraal Ge distilleerd Bureau blijkt hieruit zonneklaar dat een liberale markt voor alcohoüca aller minst tot massaal innemen leidt. (Uit Foodpress)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 27