Onze dienst verlieten Dankbetuigingen Overleden In memoriam J.V. Vet China De heer G.P.D. Groeneveld keerde 22 december terug uit Shanghai. Hij was bij Shanghai Mila Brew. Co. Ltd. gedetacheerd als Bottling Hall Trainer. Papoea Nieuw Guinea Op 6 januari is de familie Kroes definitief teruggekeerd naar Nederland. De heer F.A. Kroes was production manager in Lae. Op 9 december is, nadat hij zijn functie van technical manager had overgedragen aan de heer A.f. Kraaijo, de heer A.M. Vrieling definitief teruggekeerd naar Nederland. Hij was werkzaam bij Papua New Guinea Breweries Ltd. Zoeterwoude J.W. van Drunen (reclame en promotions) Mw. A.A.D. Kelder (EFI Nederland) Mw. M.A.P. van Saase (secretariaat dienst informatiserings- management) J.G.f. van Spijker (automatiseringstechnologie) W.J. Groeneveld (proefbrouwerij, HTB) Horecagebieden Mw. H. Stolk (administratie, West- Brabant/Zeeland) A. de Roo (expeditie, Grouw) G.V.H. v.d. Schuit (expeditie, Den Bosch) Mede namens mijn echtgenote wil ik bij deze een ieder, die van mijn jubileum een onvergetelijke happening heeft gemaakt, bedanken. Hetgeen ik op die dag in mijn dankwoord had willen zeggen, kwam door de emoties en de zeer grote opkomst van familie, vrienden en collega's niet geheel uit de verf. Toch wil ik nog een speciaal woord van dank overbrengen aan de heren Schop en Olthoff en aan alle 'mannekes en vrouwkes' van De Baronie en het horecagebied West- Brabant/Zeeland. Nogmaals aan iedereen die hierbij aanwezig was onze welgemeende dank. René en Jet Peters Mijn afscheid op 30 oktober is voor mij, mijn vrouw en kinderen een hartverwarmende dag geworden. Ik wil iedereen bedanken voor hun bijdrage aan het prachtige cadeau en de bloemen die wij hebben mogen ontvangen. Vooral wil ik iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid, waardoor wij aan deze dag zeer goede herinneringen zullen bewaren. Ook wil ik mijn dank betuigen voor de fijne samenwerking die ik van iedereen heb mogen ervaren. Nogmaals dank voor alles. J. List Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik de directie, medewerkers, collega's en verder iedereen van harte bedanken voor de hartelijke woorden, cadeaus en bloemen, die ik mocht ontvangen tijdens mijn afscheidsreceptie. Mede door uw aller aanwezigheid en de gezellige sfeer tijdens deze receptie, heeft het afscheid op ons een onvergetelijke indruk achtergelaten. G.M.H. Hoogervorst Ook namens mijn vrouw wil ik de directie en mevrouw Van Kooten bedanken voor het bier en het bloemstuk, dat ons werd aangeboden ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk. D. de Vries Mede namens mijn vrouw, wil ik de chefs, collega's en een ieder bedanken die heeft bijgedragen om mijn afscheid tot een onvergetelijke dag te maken. Vooral de HTD- monteurs die ons op een ludieke manier naar Elburg hebben gebracht, heel hartelijk dank. Het was geweldig. J. en W. Stolte Op 12 november is overleden de heer C. Verhees (73). De heer Verhees kwam 16 december 1968 in dienst van Vrumona, waar hij tot aan zijn pensionering op 1 augustus 1981 heeft gewerkt. Op 20 december is overleden de heer F.A. Steennis (66). Hij kwam 1 november 1955 in dienst van Heineken in Amsterdam, waar hij tot aan zijn pensionering op 1 september 1988 heeft gewerkt. Op 28 november is overleden de heer J.J. Bakker (70). Hij trad 1 juni 1960 in dienst bij de voormalige Amstel brouwerij en ging 1 maart 1984 met pensioen. Op 30 november is overleden de heer W.K. Post (85). De heer Post kwam 6 januari 1926 in dienst van Heineken in Amsterdam. Hij ging 1 november 1969 met pensioen. Op 7 december is overleden de heer C.G. van Rijn (88). De heer Van Rijn kwam 4 maart 1926 in dienst van de voormalige Amstel brouwerij en ging 1 januari 1974 met pensioen. Op 25 december is overleden mevrouw M.C. Clement (70). Mevrouw Clement kwam 2 april 1962 in dienst van Coebergh. Zij ging 1 juli 1979 met pensioen. ffc* I M& Begin november 1989 bereikte ons het bericht dat Jaap Vet ernstig ziek was. Zo ziek zelfs, dat wij ons moesten voorbereiden op een spoedig afscheid. Hij overleed 11 december op 57-jarige leeftijd. Dertien jaar was hij in dienst van ons concern. Hij diende op posten van waaruit hij vele medewerkers van dichtbij leerde kennen. En wij hem! De kantines van de diverse vestigingen waar Jaap heeft gewerkt, waren onze gemeenschappelijke ontmoetingsplaatsen. Sinds drie jaar was Jaap Vet werkzaam als kantinebeheerder bij de Dienst Reclame Service in Amsterdam. Een functie, die hij met hart en ziel vervulde. En kwamen 'zijn jongens' vermoeid en verkleumd binnen van een winters evenement, dan was Jaap al achter het fornuis bezig om snel iets warms voor ze te maken. En of dat door hen gewaardeerd werd! Jaap was een collega die pas op latere leeftijd in dienst van Heineken trad en die ons nu - op veel te jonge leeftijd - is ontvallen. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 23