Een niet weg te denken onderdeel van onze produkten is de verpakking. Vers van 't Vat sprak met de heer C.W. Oostrum, brands design manager bij Heineken over het tot stand komen daarvan. Met name over een specifiek onderdeel van de verpakking: het etiket. uctaEK] Bockier OKIU) tTTONK y//oi.v Verpakking is gezicht van een produkt De afdeling Brands Design van Heineken Marketing Services begeleidt en coördineert het ontwerpen van bestaande en nieuwe verpakkingsontwer- pen. Ook geeft deze afdeling grafische en druktechnische Specificaties en controlenor men aan. Het doel hiervan is de uniformiteit van het merkbeeld op verpakkingen en andere arti kelen te waarborgen. "Wij stre ven er naar de persoonlijkheid van de merken 'worldwide' op niveau te houden", vertelt de heer Oostrum. "Wanneer er een verpakking voor een nieuw produkt, bijvoorbeeld Buckler, moet komen, wordt onze af deling ingeschakeld om de technische mogelijkheden op een rij te zetten. Bijvoorbeeld de mogelijkheden van onze verpakkingslijnen in de brou- wenjDit gebeurt in nauw over leg met Produktie Bier Neder land. Vervolgens wordt een bureau gekozen voor het daad werkelijk ontwerpen van het etiket. Er wordt met verschil lende gespecialiseerde bureaus samengewerkt. Eén van die bu reaus is Claessens Product Consultants B.V. Dit bureau heeft al meer dan twintig jaar ervaring met het ontwerpen van verpakkingen voor de ver schillende Heineken-produk- ten", aldus de heer Oostrum. Boven: modellen uit de eeiste creatieve fase, links: uit de tweede fase en rechts: de laatste modellen waaruit de uiteindelijke keuze werd gemaakt (midden)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 16