Eind vorig jaar maakten de GWN en Bols Nederland B.V. het voornemen bekend dat beide op het gebied van gedistilleerd en wijn samen gaan werken onder de naam Bols Benelux B.V. Een nieuwe onderneming die als hoofdzetel Zoetermeer krijgt. De medewerkers van Bols en GWN, de Ondernemingsraden en de pers kregen eind februari meer nieuws over deze joint-venture te horen. Daarover op deze pagina's meer. Maar ook wat meer achtergrondinformatie over N. V! Koninklijke Distilleer derijen Erven Lucas Bols. Hoe is deze onderneming ontstaan en wat voor produkten voert zijl Bols: Een bedrijf met vele produkten Bols Nederland B.V. is een dochteron derneming van N.V. Koninklijke Distilleerderijen Erven Lucas Bols. Een organisatie die in 1575 is ont staan. In dat jaar bouwde Lucas Bols net buiten de toenmalige stadsgren zen van Amsterdam een legendari sche houten loods op een plaats die nu bekend staat als Rozengracht. Met behulp van een met turf gestookte distilleerketel componeerde hij hier in de open lucht zijn eerste likeuren en legde daardoor de basis voor wat Bols vandaag de dag is. De naam van de eerste distilleerderij was, hoe toe passelijk, 't Lootsje. Jarenlang diende

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 8