PENSIOEN FONDS VERHUISD GOED GETAPT eindigde een scholier uit Gro ningen, Bert Boerma. Van IJf Blokker, bij allen bekend door de videofilm '(SITappen met IJf' kregen zij de geldprijzen en de bierpullen overhandigd. hoofd van de Stichting, de heer J.G. Jansen), 2.496 (het secretariaat) en de nummers 2.104 tot en met 2.112. Zoeterwoude - De finale van de nationale biertapwedstrij- den voor de Middelbare Hotel scholen is een groot succes geworden. Vooral omdat het niveau waarop de deelnemers in de Hooiberg tapten, zeer hoog was. Enkele tappers wis ten zelfs een score van 168 punten te behalen, wat slechts 2 punten onder het maximale aantal te behalen punten ligt. Een bewijs dat de tapbierver zorging op de scholen veel aandacht krijgt. Na een spannende finale ging de winnares van vorig jaar, Heieen Hummel van de MHS Zwolle, met een derde prijs naar huis. Tweede werd Peter Mulder, eveneens van de MHS Zwolle, en als beste tapper Zoeterwoude - Het Pensioen fonds is sinds eind maart niet meer in Amsterdam gehuis vest, maar in Zoeterwoude. De medewerkers van de Stich ting Heineken Pensioenfonds zijn te vinden op de 2e etage van het Zoeterwoudse kan toorgebouw, op de hoek van de vleugels 1 en 4. Zij hebben

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 7