Horecagebied bekijkt brouwerij Drankenhandel hield open huis Ruim achttienhonderd af nemers en partners maakten van de gelegenheid gebruik om de drankenhandel te bezoeken. Alle medewerkers, van de chauffeurs tot en met de ver kooptelefonisten, waren aan wezig om de bezoekers rond te leiden en hen iets te vertellen over het werk dat zij bij de dran kenhandel doen. De open dagen werden opgefleurd met muziek van de Jeppers, de car navalsband van de Heineken Fanfare. Speciaal voor de medewerkers van de drankenhandel en hun gezinsleden werd zaterdag 22 april een gezinsdag ge houden. Dit als beloning voor de extra inspanning die de medewerkers tijdens de open dagen geleverd hadden. Voor de kinderen werden spelletjes ge houden, die te maken hadden met het werk van hun ouders. Zo konden ze fusten rollen, kratrijden en kratten stapelen. Ook konden ze in mini-auto's rijden, die beschikbaar waren gesteld door het Autotron. Den Bosch - Vorige maand heeft een groot aantal medewerkers uit het Horecagebied Gelder land/Overijssel een bezoek ge bracht aan onze brouwerij in Den Bosch. Dit gebeurde ver deeld over twee dagen, de 17e en 24e april, 's Ochtends was er eerst een informatief program ma voor het personeel van het horecaverkoopkantoor, de drankenhandels Otten-Van Uhm uit Duiven, Dinkel Regge uit Almelo, De Vries- Lemmo uit Twello en dranken handel Nijmegen. Het invoeren van een gestructureerd werk overleg in het kader van de kwaliteitsaanpak was één on derdeel uit het programma. Een tweede was de samen voeging van de twee dranken handels uit Almelo en Twello in een nieuw pand in Rijssen aan het einde van dit jaar. Tevens was er gelegenheid voor een uitgebreide rondleiding door de brouwerij. Voor de meesten de eerste keer dat zij dit meemaakten. Den Bosch - Onder het motto 'efkes buurten' hield dranken handel Van Dorst-Liebrand- Olderaan B.V. in Den Bosch 17, 18 en 19 april open huis voor haar commerciële relaties.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 43