"Vanaf een dia kun je zien hoe iemand duikt" 111! IB 1 rnè wSmm WÊÊËÊÊÊÊM Wie wel eens in Eilat op vakantie is geweest, weet dat de Rode Zee één van de mooiste plekken in de wereld is om te duiken. Nico de Bruyn, vuiler van colonne 4 bij Vrumona, vindt dat ook. Alleen houdt deze instructeur-duiken het voorlopig even op de Oosterschelde in ons eigen land. "Ik heb altijd al een kick gehad van ge vaarlijke sporten", vertelt Nico. "Van daar dat ik in 1986 lid werd van de fotofilmduikvereniging 'Fish Eye' in Utrecht." Daar haalde hij in 1987 zijn éénsters- en in 1988 zijn tweesterren- brevet. Binnenkort hoopt hij ook voor het driesterrenexamen te slagen. Die examens zijn vastgesteld door de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Ze bestaan uit drie onderdelen: een theorie-, een binnenwater- en een buitenwaterexamen. Met het behalen van een brevet krijgt een duiker een bepaalde bevoegdheid. Zo mag hij met het éénsterbrevet overdag in stroomloos water tot tien meter diep te duiken. Als de duiker tenminste in gezelschap is van iemand met een twee- of driesterrenbrevet, in duikers termen 'buddy' genoemd. Nico: "Dui ken is niet echt gevaarlijk, zolang je maar doet wat je geleerd is. Als je bij voorbeeld een haai onder water tegen komt, moet je niet wegzwemmen maar op de bodem blijven liggen. Dan doen ze je niets. Meestal ontstaan ge vaarlijke situaties doordat iemand in paniek raakt. Daarom duik je ook al tijd met z'n tweeën." Voordat iemand examen doet kan een proef examen worden gedaan. Nico: "Je haalt dan als instructeur de laatste fouten eruit. Is iemand echt slecht, dan adviseer ik nog een jaar over te doen. Het snorkelen, het onder water ademen door een luchtpijpje, is het moeilijkste van de duiksport. Wie dat eenmaal onder de knie heeft, komt ge makkelijk door de andere examens heen." Tentoonstelling Nico duikt in Nederland veel in Zee land. Met name de Oosterschelde. Daar heeft hij onder water al de mooi ste dia's weten te maken. Dat hebben inmiddels ook anderen ontdekt. Nico won onlangs de tweede prijs in een fotowedstrijd en enkele van zijn dia's worden van de zomer tentoongesteld in Artis. Nico hierover: "De jury kan vanaf een dia zien hoe iemand duikt. Is iemand een schrikachtige duiker, dan heeft dat invloed op het voorwerp dat hij fotografeert. Zo werd ik eens voor een bange duiker uitgemaakt omdat ik een gesloten 'zakpijp', een poliep, had gefotografeerd. Alleen had ik de poliep opzettelijk aangeraakt om haar gesloten te kunnen fotograferen. Dat vond ik een mooier plaatje." Nico vindt duiken geen dure sport. "De aanschaf van een uitrusting kost je drie tot vierduizend gulden. Maar dan kun je er, als je alles goed schoon houdt, invet en op tijd laat keuren, ook tien jaar mee doen. Dat moet ook met de persluchtflessen gebeuren, ten onrechte vaak zuurstofflessen ge noemd. Alleen mariniers duiken met pure zuurstof. De fotoapparatuur kun je van de vereniging lenen. Het lesgeld kost het eerste jaar 365 en de daarop volgende jaren 265 gulden. In princi pe kan iedereen van jong tot oud, die medisch is goedgekeurd, duiken leren. Je moet, denk ik, wel van de onderwaterwereld houden. Als je duikt moet je goed opletten wat je doet. Met je zwemvlies sla je zo een visje kapot. Iemand die dat opzettelijk doet, vliegt er meteen uit! Vooral voor fotografen is duiken een leuke sport. Wie op het land uitgefotografeerd is, moet het zeker eens onder water pro beren."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 42