"We zullen de le wel waar moeten 8 "De onderneming komt in een vicieuze cirkel terecht. De verkopen lopen sterk temg, de kosten worden relatief te hoog. Er wordt dus steeds minder verdiend en er komen minder middelen beschikbaar om de produkten te blijven ondersteunen. Omzet en rendement lopen mede daardoor nog verder terug. Dit proces moet je proberen te doorbrekenaldus de heer f.P. Cohen. Deze directeur van Bols Nederland zal als algemeen directeur leiding gaan geven aan Bols Benelux. Samenwerking met de concurrent kan dan ineens een heel logische stap worden, zo blijkt uit de woorden van de heer Cohen. De beide bedrijven zijn naar wegen gaan zoeken om de produktie op te kunnen voeren en de kosten weer op een verantwoord peil te brengen. Schaalvergroting en ratio nalisatie, zoals dat wordt genoemd. "Bols en GWN zijn er beide van over tuigd dat de gedistilleerd branche in Nederland zijn belangrijke plaats naast de import van gedistilleerd, door die aanpassingen kan behouden. Daar om is er gekozen voor een samen werkingsverband op basis van gelijk waardigheid, een joint venture." Continuïteit Samenvoeging van beide bedrijven is

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 40