Heineken- wereld in beeld NIMA-prijs voor Heineken Sinds kort krijgen ook de importeurs van Heineken en hun grote klanten (zoals in kopers voor hotels en super marktketens) een eigen blad. Voor hen verschijnt voortaan twee maal per jaar 'The world of Heineken'. Dit ruim veertig pagina's tellende kleurenblad is een uitgave van Heineken Internationaal Beheer om haar exportrelaties op de hoogte te brengen of te houden van de concernactiviteiten. Verder zullen praktische tips over bij voorbeeld bierbehandeling en distributie een belangrijke plaats innemen in het blad. De Nederlandse medewerkers die dit Engels- en Franstalige blad willen inzien, kunnen hiervoor terecht bij de documentatie centra in Zoeterwoude en Amsterdam. Amsterdam - Heineken NV heeft onlangs de NIMA marke ting prijs 1989 gekregen. Het Nederlands Instituut voor Mar keting looft jaarlijks een prijs uit aan een onderneming die het predikaat 'echte markt gerichte onderneming' ver diend. De jury waardeerde met name de op de jongere doel groep gerichte reclames in de Verenigde Staten, de intro ductie van de nieuwe 50 cl. fles met 10-vaks krat en de directe leverantie aan de handel. Op de foto links de heer H.F.M. Coebergh, lid van de Raad van Bestuur, die de prijs ontving uit handen van de heer RJ. Overakker.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 39