Internationale HTB-cursus Introductie prijs voor Amstel Light Zoeterwoude - Bij HTB werd van 7 februari tot 3 mei een Engelstalige cursus gehouden voor afdelingschefs Brouwen/ Techniek. De cursisten kwa men onder meer uit Indonesië, Griekenland, Ierland, Argen tinië en St. Lucia. Tijdens de cursus werden deelnemers op de hoogte gebracht van de laat ste ontwikkelingen op techno logisch en technisch gebied. Tevens werd informatie uitge wisseld over lokale ontwikke lingen en vraagstukken. De heer Subagio, Acting Brewhouse en Cellar Manager in Surabaya over de cursus: "De cursus zit goed in elkaar. Er zijn veel discussies met experts op het gebied van brouwen. Eigenlijk is de cursus nog te kort om alles te kunnen be spreken en te zien." Over de brouwerij in Zoeterwoude is de heer Subagio vol lof. "Het is een zeer moderne brouwerij. We kunnen er veel van leren." De enige vrouw in het gezelschap, mevrouw A. Garcia, Quality Control Manager uit Santo Domingo, is slechts enkele weken in ons land geweest. Ook zij is erg onder de indruk van de brouwerij in Zoeter woude. Over de deelnemers aan de brouwtechnische cursus zegt ze: "Het was erg interes sant om de ervaringen van de anderen te horen. Wat dat be treft waren de lezingen goed op onderwerp geselecteerd. We waren hier allen met een lijst met problemen naartoe ge komen, die allemaal besproken zijn. Een sterk punt van de cur sus." De heer Petavralcis, Chemist/assistent Laboratory van de brouwerij in Athene is het met haar eens. "Bovendien wil ik een compliment maken aan de cursusbegeleiders. Zij hebben ons al die maanden dat wij hier in Nederland zaten goed opgevangen. We hebben geen enkel moment het gevoel gehad dat we ver van huis waren en ons geen enkele minuut verveeld." Staand v.l.n.r. de heren Tshyiamba, Beaubrun, Moeller, Subagio, Johns, Chiang Pin Seng, Petrus, Brouskelis, Gogakos en Lans (cursusbegeleider). Zittend v.l.n.r. de heer Monakeba, mevrouw Garcia, de heren Hezemans, Collins, Petavrakis en Lowther kend aan enkele zeer succesvol geïntroduceerde nieuwe pro- dukten. Verschillende panels van inkopers, winkeliers en consumenten beoordelen door het jaar heen de vele produkten die nieuw op de markt komen. Er wordt onder meer gekeken naar het vernieuwend karakter van de produkten, de waar dering van het publiek tijdens de introductie en speciaal voor de handel naar de omzetcijfers en winstgevendheid. Amstel Light werd door de drie jury's uiteindelijk uitgeroepen tot Intro-Topper in de categorie Dranken. De foto is uit de nieuwste reclame-campagne voor Amstel Light. Zoeterwoude - Aan de lange lijst met prijzen die de vele Heineken en Amstel produk ten in de loop der jaren hebben ontvangen, is sinds 22 mei een nieuwe prijs toegevoegd. Het is de Intro-Top van het vak blad Foodmagazine. De ere titel 'Intro-Topper' wordt toege-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 38