Met het terugtreden van de heer A.H. Heineken als voorzitter van de Raad van Bestuur is een lange periode ten einde gekomen waarin hij op zeer persoonlijke wijze leiding heeft gegeven aan de onderneming. Gedurende die jaren heeft de onderneming grote groei gekend en zijn onze produkten en merken wereldwijd bekend geworden. Het beleid om een leidende positie op de wereld biermarkt op te bouwen is onder leiding van de heer Heineken met succes gerealiseerd. In de jaren die voor ons liggen zullen we doorgaan op de ingeslagen weg. We zullen grote nadruk blijven leggen op het op de markt brengen van merkartikelen van hoge kwaliteit. Er zal een actief produkt- ontwikkelingsbeleid worden gevoerd en we zullen nog bewuster inspelen op de zich meer en meer segmenterende biermarkt. Het merk Heineken zal hierbij een leidende rol blijven vervullen. Ook op de wereldbiermarkt neemt de concurrentie toe; onze tegenspelers worden steeds professioneler. Dit betekent dat wij er voor moeten zorgen dat de effectiviteit van onze organisatie steeds de hoogste prioriteit heeft. Wanneer we er in slagen om binnen onze internationale onderneming de ervaring van velen in vele landen te bundelen tot één geheel en die ervaring optimaal en met een grote mate van flexibiliteit weer in te zetten daar waar dat op de wereld nodig is, dan behouden we de voorsprong die we nu op vele gebieden hebben. Als wij - actief kansen zoekend - op een creatieve en collegiale manier met volle inzet van eigen ervaringen en talenten de zaken samen doen, dan ligt er een tijd voor ons die voor de Heineken onderneming zeker zo succesvol kan zijn, als de jaren die achter ons liggen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 35