30 JAARS2 L.H. Robben 1000,- H.J.W. v.d. Bijl/ F.D. v.d. Valk 10.000,- G.L. v.d. Bogaert 800,- J.A.J. de Veer ƒ7800,- J.W. Kreemers 1000 Den Bosch - Dat de eenvoudigste ideeën vaak de beste ideeën zijn, be wees de heer Robben van de afdeling Verpakken. Hij had keer op keer moeite met het afstellen van de lijm- koppen die de lijmstrepen aanbren gen op de dozen voordat zij worden dichtgevouwen. "Door op de lijmkop een half rond kapje te bevestigen, is hij beter af te stellen, mist de lijmkop geen doos meer en voorkom je storin gen." De heer Robben testte zijn idee direct uit door een rondgebogen blad- veer tussen de lijmkop te schuiven. 'Dat werkte meteen al verbuffend goed. Het is een simpel idee dat geld oplevert en bijna geen geld kost." Zoeterwoude - De ideeën van de he ren V.d. Bijl (rechts op de foto) en V.d. Valk (links) voor aanpassingen aan de krattenwasser van colonne 2 vulden elkaar goed aan. Daarom kre gen zij ieder de helft van de beloning van ƒ10.000,-. Door het volautomati sche reinigingssysteem in de wasma chine te vervangen door een veel een voudiger half-automatisch systeem, wordt water en stoom bespaard. "Veel water ging verloren doordat bijvoor beeld de vlotter in het constant bewe gende water in de wasmachine niet werkte. Een zwaardere vlotter was daarom een van de veranderingen die wij hebben aangedragen." Den Bosch - Dat de welbekende kijk glazen nog steeds goed voldoen, blijkt wel uit het idee van de heer Van de Bogaert. De operator helderbierkelder zag tot zijn spijt bij het schoonmaken van de retourleidingen het helder bier dat zich nog in de leidingen bevond altijd in de goot verdwijnen. "Het geautomatiseerde systeem geeft niet aan wanneer het water de leiding vol ledig heeft gevuld en dus al het bier eruit is. Het bier uit de leiding ging dus altijd verloren. Door er twee kijlc- Den Bosch - Wanneer de blikken na het afvullen schuin onder de fels machine (waar blik en deksel worden samengevoegd) komen en er tussen uit vallen, betekent dat verlies van veel blikken, deksels en bier. "Door een schakelaar in te bouwen die de felsmachine stopt wanneer er zo'n 20 blikken de fout in zijn gegaan, kun je veel besparen", legt de heer De Veer uit. Zijn idee is net als vele andere ideeën heel simpel. "Het valt je een paar keer op waar het fout gaaf, je denkt er eens over na en ineens zie je de oplossing voor ogen." Den Bosch - Bliktrays worden zien van een plastic 'jasje', de De mesjes die de hicone op het formaat snijden raakten daarbij eens het blik op de tray. "Om te voor komen dat het blik daarmee bescha digd wordt, heb ik bedacht om een geleider te plaatsen die tijdens het snijden de blikjes van elkaar houdt. De mesjes kunnen het blik niet meer raken. Het probleem was daarmee opgelost." Bij de invoering op de oude hicone-machine kreeg de heer Kreemers daarvoor een aanmoedi gingspremie. Met de komst van de nieuwe machines, die ook voorzien zijn van de geleiders, is het idee nu echt beloond. glazen tussen te zetten kun je zien wanneer het water het bier in de lei ding heeft verdrongen. Tot die tijd kun je het heldere bier dus opvangen. Volgens mijn berekening scheelt het zo'n 20 tot 25 hectoliter per jaar."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 30