Jaarverslag 1988 Bols Benelux B.V. Bierserie deel 3: het hrouwwater Interview met dhr. Horstman Personeelsadvertenties Heineken in andere vormgeving; lezers aan het woord Hoofdredacteur: Hella Schoonveld Redactie: Marguerite Feenstra Arthur Schiphorst Yvonne van Stek- Sanders Redactie-assistente: Caroline Wassenaar Redactie-adres: Postbus 530 2380 BD Zoeterwoude tel.: (071-145 60 34/ 45 62 88 Redactiecommissie: drs. W.W.F. de Ranitz (voorzitter) R.G.H. Elfrink P. de Lange di's. J.L. van Oordt mr. H. Schaap ir. f.B.R. Schwietert drs. M.M.J. Valens Correspondenten: G.W. Westenberg (Arnhem) H. Meyer (Bunnik) P. van der Aart ('s-Hertogen bosch M. van Woerden (Rotterdam) mw. Y.C.M. Plaatsman - Peeters (Zoetermeer) mw. B.F. Valdink (Zoeterwoude) Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de stafdienst Public Relations Nederland in Zoeterwoude, telefoon: (071-) 45 71 00. Afscheid en Jubileum 28 Hobby: Henk Schoenmaker speelt en schrijft 14 toneel Ideeënbus-actie 1989. Hoe loopt het? 15 Kroniek 26 Nieuwe reclamecode voor alcoholische dranken 6 Nieuwe uitmonstering Heineken Oud Bruin Nieuws uit de vestigingen: Bunnik: B3 wordt Fruits de Pays Den Bosch: Rondleidersroute kreeg zonnige kleur Met de pendelbus naar je werk Evenementen met: Heineken Roeivierkamp; Merenloop Grouw; Bokma-schildpaddenvijver 1 uit 6000: Gerben Bouma op de Bahama's Nieuws uit de vestigingen: Zoeterwoude: Finale Landelijke Tapwedstrijden,- Pensioenfonds verhuisd Nieuws uit de vestigingen: Zoeterwoude: Opstart Colonne 1; Open huis bedrijfskantoor Bunnik: Overgaauw opent opleidingslokaal; Verbouwd lab in gebruik genomen Ideeënbus (beschrijving beloonde ideeën) 30 Wie herkent deze foto?; doe mee aan prijsvraag 31 'Spirit of Heineken'; Afscheid Kuhlman; Bij de achterpagina Mededeling In overleg met de commissarissen van Heineken N.V. is besloten om aan de Algemene Vergadering van Aandeel houders van Heineken N.V. die op 27 april wordt gehouden, voor te stellen mr. J.H. Drost per 1 oktober te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur. De heer Drost is momenteel Algemeen Directeur van de Franse brouwerij Sogebra S.A. Bij de voorpagina: Tulpen uit Amsterdam...

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 2