Jubileum L. Pesman 25 jaar L.W. Brancart 40 jaar F.Sweben Zoeterwoude - Ter gelegen heid van zijn 25-jarig jubileum kreeg de heer L. Pesman, seni or research medewerker bij Heineken Technisch Beheer, 3 maart de gouden jubileum- speld uitgereikt. Hij kreeg deze tijdens een feestelijke receptie in de kantoorkantine uit handen van de heer Schel- tema. Daarna werd hij toege sproken door zijn chef, me vrouw Hollemans en door de heer Drost, die 25 jaar geleden zijn baas was. Zij vertelden over de beginjaren van de heer Pesman bij Amstel en over het werk dat hij verricht heeft voor de opbouw van de moder ne microbrouwerij bij HTB. Als rode draad door de carrière van de heer Pesman bij Heine ken werd zijn toewijding en liefde voor het vak genoemd. Den Bosch - In de Cambrinus- kelder in Den Bosch werd 17 maart stil gestaan bij het 25-jarig dienstverband van de heer L.W. Brancart. De heer Wilmink nam als eerste het woord. Hij sprak zijn waarde ring uit voor de betrokkenheid waarmee de heer Brancart zijn werk verricht. Enkele col lega's beeldden vervolgens een paar situaties uit die zich de afgelopen 25 jaar hebben voor gedaan in het Brouwhuis. Na mens de O.R. sprak de heer Van Grunderbeek zijn dank uit voor de bijdrage die de heer Brancart als lid aan de O.R. heeft geleverd. De receptie werd afgesloten met life- muziek. Rotterdam - De heer F. Swe- ben vierde 14 maart zijn 40-ja rig jubileum. Tijdens de recep tie overhandigde de heer Van Soest het beeldje 'Pieter Pils'. De heer Sweben begon zijn werk bij Heineken in de gara ge van de voormalige Rotter damse brouwerij, waarna hij monteur van de Horeca Tech nische Dienst werd. Een func tie die hij 33 jaar heeft ver vuld. Als dank hiervoor gaf de heer Kiljan van Heuven hem een schilderij van oud-Rotter dam. De heer Verweij over handigde hem de gouden speld en bood namens de collega's een CD-speler aan. Vervolgens werd de jubilaris toegezongen door collega's van HTD en HTS en vertegenwoordigers van het horecagebied Rotter dam.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 28