Onze dienst verlieten Dankbetuigingen Overleden Multi Bintang Indonesia. Bij dezelfde onderneming is op 1 april de heer F.G.R. Lefebvre begonnen als Techni cal Director. Hij nam de functie over van de heer BJ. van den Berg. België De heer W. Kool, wiens benoeming in Nederland reeds op 1 februari plaats vond, heeft na afronding van zijn werkzaamheden bij Ibecor S.A., Brussel per 1 april definitief verlaten. Congo Brazzaville De heer S. Broersma is op 27 maart vertrokken naar Brasserie de Brazza ville S.A. te Brazzaville, Kongo. Hij zal daar de functie Chef Entretien bekleden. De heer Th. A.M. Krebbeks is per 1 maart begonnen bij dezelfde brou werij als Directeur Technique. Tsjaad De heer E.W. Benne is vertrokken naar Brasserie du Logone S.A. te Moundou, Tsjaad. Sinds 7 februari bekleedt hij daar de functie van Installation Manager. Burundi De heer W. Meijer is per 3 maart vertrokken naar Brasserie de Burundi S.A.R.L. te Bujumbura, Burundi, al waar hij de functie Chef Entretien Préventif zal bekleden. Bahamas De heer RA. Stapleton is per 26 februari uitgezonden naar Com monwealth Brewery Ltd. in Nassau in de functie van Brewery Manager. Brazilië De heer C.M. Jansen is per 1 februari teruggekomen uit Brazilië, alwaar hij bij Heineken do Brasil de functie bekleedde van Area Marketing- Manager. Zambia De heer J.D.A. Goud keerde per 8 maart terug uit Zambia. Hij bekleedde bij Zambian Breweries Ltd. de functie van Zambia Technical Controller. St. Lucia De heer R.L. Kooiman is per 2 april uitgezonden naar Windward Leeward Brewery Ltd. in Vieux Fort in de functie van Chief Engineer. Italië De heer A.H.J. Centen keerde op 18 maart terug uit Popoli. Hij was daar gedetacheerd als Technological Consultant. De heer A. Been is per 27 maart voor ca. een maand gedetacheerd in de functie van Installation Manager bij Birra Dreher S.p.A. in Messina. Zaïre De heer G. van Loo is vanaf 28 maart voor ca. drie maanden gedetacheerd naar Bralima S.A.R.L. in de functie van Etude du Marché. De heer E.J.P. Ketelaar is vanaf 16 maart voor vier maanden gedeta cheerd naar Bralima S.A.R.L. te Kins hasa in de functie van Assistent de Directeur de Siège Bralima. De heer J.R.E. Kraft is per 1 april teruggekeerd uit Zaïre. Amsterdam Mw. J. Oelrich-Taale (export duty free/military) Mw. C. Doppert (marketing research) Horecagebieden H.P. Bul (expeditie, Grouw) Zoeterwoude M.T. Sousa, I.R. Belfor (beiden verpakken) Mw. P. Christaanse (personeels zaken commercie bier) R. Beishuizen (marketing management) Mw. G.M. Warmerdam (personeelszaken bier) Mw, S.A. Harteveld-Van Grieken (plaatselijke administratie) P.T.E. Deen (informatietechnologie HTB) G.E.B.M. Horstink (sensorische analyse HTB) Mede namens mijn vrouw en kinderen dank ik een ieder die door zijn/haar aanwezigheid mijn afschcidsdag, 15 december 1988, tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt. Ook hartelijk bedankt voor het mooie cadeau, een hifi- installatie, waarmee we inmiddels al menig uurtje luistergenot hebben be leefd. Wij wensen dat het zowel de Heineken Brouwerij als u allen goed mag blijven gaan in de toekomst. Familie Martini Alle leden en bestuur van het Jubi leumfonds technische dienst Zoeter woude hartelijk dank voor de leuke attentie die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. Het zal in de komende spannende maanden goed van pas komen. Nogmaals dank, ook namens mijn vrouw. T. Kappelhof Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw, de directie hartelijk bedanken voor het prachtige bloem stuk en drankenpakket dat wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk. J.M. van Dijk Graag wil ik hierbij de directie harte lijk danken voor de attentie ter gele genheid van mijn 80-ste verjaardag in december 1988. Tevens dank voor de prachtige bloemen en het geschenk dat wij op 1 maart ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk via mevrouw S. van Kooten van de directie mochten ontvangen. We hebben haar bezoek zeer op prijs gesteld. Nogmaals 'Heineken' hartelijk dank voor alles. Nico en Cor Burgers Ik wil, mede namens mijn vrouw, de directie hartelijk danken voor het bloemstuk en het drankenpakket dat wij ontvingen bij ons 40-jarig huwelijk. Familie Hisser Voor de belangstelling en de bij zondere attentie van de directie van Heineken bij het overlijden van uw oud-medewerker de heer H. Hesseling, zeg ik namens zijn vrouw en verdere familie hartelijk dank. f.G Fakkeldij Mede namens mijn kinderen wil ik een ieder die wij niet persoonlijk heb ben kunnen benaderen hierbij harte lijk dank zeggen voor de overweldi gende belangstelling en blijken van medeleven die wij in verband met het overlijden van Hennie mochten ontvangen. mw. A.J.J. Rozengarden 15 maart is overleden de heer C.J. Persoon (75). De heer Persoon kwam op 13 september 1940 in dienst van Heineken in Amsterdam. Op 1 december 1978 ging hij met pensioen. Op 23 maart is de heer G.J. Schooneveld overleden. Hij kwam 26 mei 1930 in dienst bij Heineken in Amsterdam waar hij tot aan zijn pensioen op 1 februari 1968 heeft gewerkt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 27