Men is hier trots op Kalik" Trots Tip Gerben Bouma vertrok 10 januari voor vier maanden naar de Commonwealth Brewery op de Bahama's als bottling- hall-trainer. Alhoewel hij het Caraïbisch gebied kent is het voor hem de eerste keer dat hij op de Bahama's is. Gerben Bouma in gesprek met Bottlinghall-manager Adlington Rolle "Ik werk sinds 1967 bij Heineken. Ik ben twee jaar werkzaam geweest als wachtchef Produktie aan de Van der Helststraat in Amsterdam", vertelt Gerben Bouma. "Vervolgens was ik afdelingschef drankenbereidingen voor de GWN in Hattem. En na de sluiting van deze vestiging ben ik als trainer gaan werken. In de vier maan den die ik op de Bahama's tot mijn beschikking heb, moet ik de huidige machine-operators en een vijftal nieuwe medewerkers trainen om zelfstandig en veilig hun machines te kunnen bedienen, ombouwen en afstellen. Maar met het oog op de toe komst werd het mij al snel duidelijk dat er ook mensen opgeleid moeten worden tot all-rounders en tot voor man." Gerben Bouma startte met een drie tal operators die bijna alle machines van de bottelarij bedienen. Deze drie leiden nu, nadat ze eerst door Gerben getraind zijn, elkaar en andere mede werkers als trainer op. Gerben: "Het eerste gedeelte van het trainingspro gramma zal half juli afgerond zijn. Tegen die tijd ben ik al weer terug in Nederland. Maar ik ben er vrijwel ze ker van dat deze drie mensen ook na mijn vertrek onder leiding van de bottelarij-manager met dezelfde inzet en hetzelfde enthousiasme door zul len gaan met het trainingspro gramma." Niet alleen met het werk loopt het prima. Ook de werksfeer is volgens Bouma erg prettig. "Het merendeel hier is trots op hun afdeling en op de Commonwealth Brewery. Maar ik heb wel gemerkt dat het begrip Heineken nog vaag is en dat de Heineken-onderneming voor de meeste mensen erg ver weg is. Toch nemen ze veel dingen van mij als Heineken-man aan. Ze accepteren nu ook dat een bijna goed produkt nog geen goed produkt is. En verder heb ik gemerkt dat alle suggesties ter ver betering van de opbrengsten en de samenwerking heel serieus door de lokale managers worden opgepikt en er vrijwel meteen uitvoering aan wordt gegeven. De betrokkenheid bij het werk in de brouwerij groeit sterk en daardoor ook de behoefte aan informatie. De bottelarij-manager heeft ook dit prima opgepakt en is inmiddels een vorm van werkoverleg met zijn mensen gestart", vertelt Bouma. "Met de introductie van Kalik bier heb ik zelf niets te maken gehad. Ik weet wel dat er wat problemen zijn geweest met de fles-verpakking, maar nu loopt het bier prima. Zowel de bewoners als de toeristen reageren erg positief op dit bier. En voor de bewoners van de Bahama's voldoet Kalik bier aan hun toch hoge ver wachting en dat geeft hen terecht een reden om trots te zijn. Het is een lek ker biertje." Wat zijn ervaringen met de Bahama's betreft, is Gerben Bouma vrij enthou siast. Ook heeft hij een tip voor ande re expatriates die naar deze eilanden worden uitgezonden. Gerben: "Er is veel lektuur over de Bahama's en ik denk dat het een goede zaak zou zijn indien Perzoneelszaken Internatio naal deze boekwerkjes ter inzage geeft aan toekomstige expatriates. Ik doel hiermee niet op mooie folders van stranden, maar op goed verzorgde en volledige informatie over bevol king, historie, ziekenhuizen, scholen, kerken en winkelcentra."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 25