wel op een luxe manier gebeurt, is het toch meer een noodzakelijk kwaad om op het werk te komen. Of thuis. Op tijd komen Om eens wat 'sfeer' te proeven, rijden we een keer mee met de pendelbus van Amsterdam naar Zoeterwoude. Het is nog donker en de straten zijn uitgestorven, wanneer de bus in alle vroegte bij ons opstappunt stopt. Bij na worden de deuren al weer geslo ten, pal nadat het ene voor de chauf feur bekende gezicht is ingestapt. Het rijschema is strak en wachten op laatkomers is er niet bij. Wie niet pre cies op de vastgestelde tijd bij de opstapplaats staat, heeft pech gehad. Lekke fietsband op weg naar de opstapplaats, tram of gemeentebus te langzaam gereden? Jammer, maar dan moet je zelf maar zien hoe je in Zoe terwoude komt. Sommige opstap plaatsen, waar niemand staat, worden dan ook snel voorbijgereden. Verschillende gezichten "Je weet van tevoren nooit hoeveel mensen er precies met de bus mee gaan", legt de heer P. de Vries uit. Oorspronkelijk was hij werkzaam bij de Amstel Brouwerij in Amsterdam. Nu werkt hij bij Magazijn en Intern Transport in Zoeterwoude. Hij maakt al acht jaar gebruik van deze vorm van vervoer en kent het klappen van de zweep langzamerhand wel. "Dat komt omdat er mensen van verschil lende ploegen meerijden. Van de 3, de 4 of de 5 ploegendienst. Die roosters lopen allemaal anders. En dan zijn er nog ATV- en snipperdagen. De samenstelling van de bus kan dus per dag variëren." Het reizen per pendelbus bevalt de heer De Vries goed. "Het kost alleen heel veel tijd. Vooral 's middags, voordat je dan met de bus de stad uit bent..." Lange dagen maakt ook de heer E. Galgren van de afdeling Ver pakken. Wanneer hij in de vroege dienst werkt, moet hij om 5 uur 's ochtends uit zijn woonplaats Volen- dam vertrekken, om om 5 minuten voor 6 bij het Centraal Station op de pendelbus te kunnen stappen. Tien uur later stapt hij er weer uit de bus, om daarvandaan naar Volendam te reizen. "Maar ja, wat moet je anders", zegt hij berustend. "Mijn vrouw wil niet verhuizen naar Zoeterwoude." Ook de heer R.A. Udo uit Amster dam Osdorp zit met het probleem dat hij de ene keer nog net de eerste dienst van het openbaar vervoer kan halen, maar de andere keer gebruik moet maken van de nachtbus om op tijd bij de opstapplaats te zijn. "Op zich is het geen slechte verbinding" zegt hij. "Door de week valt het ook wel mee. Alleen wanneer ik vroege dienst heb in de weekends, wordt het wat moeilijker. Maar dat komt geluk kig maar twee keer in de tien weken voor." Altijd haast Later vertrekken uit Amsterdam, zo dat de medewerkers die van ver ko men wat meer armslag hebben, is niet mogelijk. Dan zou de bus im mers niet op tijd in Zoeterwoude zijn. En vroege dienst houdt nu een maal in: om 07.00 uur beginnen. Een tijdstip dat meestal maar net aan wordt gehaald. Eerder vertrekken is evenmin mogelijk, want de pendel- 23 bus sluit nu precies aan op de eerste dienst van het openbaar vervoer. Iets dat met name de heer A. Tekeli zeer spijtig vindt. Hij werkt in de 4-ploe- gendienst bij de afdeling Verpakken en krijgt op deze manier amper de tijd met zijn collega's bij te praten. "Ik zou het prettig vinden, maar dat is nu eenmaal niet te realiseren, als we een kwartiertje eerder in Zoeter woude zouden aankomen om met collega's te kunnen overleggen. Nu ren je bij aankomst de bus uit, ga je je vlug verkleden en kun je nog net op tijd je afdeling binnenlopen, 's Middags gaat het precies hetzelfde. Dan heb je ook geen tijd voor overleg met collega's uit andere ploegen. Je moet je haasten om op tijd de bus in te stappen, want die vertrekt weer om kwart over 3. Verder vind ik het wel prettig met de pendelbus te rij den. Het is een mooie oplossing wan neer je overgeplaatst bent." Inmiddels is het 5 minuten voor 7. De rit die vrij zwijgzaam is afgelegd ("je hebt niet elke dag wat met elkaar te bepraten"), is bijna ten einde. De bus draait het brouwerijterrein op. De rust die tijdens de rit heerste, ver dwijnt. Men gaat rechtop zitten en is klaar om uit te stappen. De bus stopt, opent de deuren en weg is iedereen. Geen tijd voor afscheidspraatjes, geen tijd voor dralen. Het werk wacht. Over ongeveer acht uur zal men el kaar opnieuw in de bus treffen. Dan om weer naar huis te rijden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 23