Pendelvervoer komt goed uit de bus Dagelijks rijdt er een aantal pendelbussen om Heineken medewerkers naar het werk te brengen, of weer van het werk terug naar de woonplaats. Wat zijn dat voor bussen en voor wie zijn ze bestemd1 Er zijn diverse vestigingen waar dage lijks pendelbussen komen voorrijden. Zo zijn er bijvoorbeeld pendeldien sten tussen Rotterdam en Zoeter- meer, Rotterdam en Zoeterwoude en tussen Amsterdam en Zoeterwoude. Ook is er pendelvervoer in de Bos sche regio. Vanaf de brouwerij rijden dagelijks twee bussen richting België voor de Belgische medewerkers en de mensen die op de route naar België wonen. Verder zijn er kleine busjes die dagelijks het traject Den Bosch- Oisterwijk afleggen. Aan de heer A.T.M. van der Vlugt, de personeelsfunctionaris in Zoeter woude die belast is met het pendel vervoer, vragen we voor wie de bus sen bestemd zijn die enkele malen per dag het brouwerijterrein oprijden. Mag iedereen daarmee meerijden? "In principe zijn de pendeldiensten er voor medewerkers die na sluiting van hun oorspronkelijke standplaats zijn overgeplaatst naar een andere vesti ging. Het pendelvervoer vormt een onderdeel van de overplaatsingsrege lingen Rotterdam-Zoeterwoude en Amsterdam-Zoeterwoude. Formeel is er dus pendelvervoer zolang de over plaatsingsregeling van kracht is. Natuurlijk mogen ook andere mede werkers gebruik maken van de bus, mits zij dat bij de personeeldienst aanvragen. Het is niet erg als iemand een keertje meerijdt met de bus om dat zijn auto op die dag naar de garage moet." Wie een luxe touringcar ziet, krijgt misschien herinneringen aan de gezellige schoolreisjes van vroeger of aan plezierige vakantie-uitstapjes. Elke dag meerijden in een pendelbus is echter heel wat anders, zo vertellen enkele reizigers. Het is gewoon een vorm van transport, net als het open baar vervoer. En hoewel dat transport

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 22