Niet per se in spotlicht" Als student stond hij bekend als cabaretier/ toneelspeler. Twintig jaar later stapte horeca adviseur Henk Schoenmaker opnieuw de toneelwereld in. Kraaiepootjes Henk Schoenmaker (midden) in actie met twee medespelers Hij sloot zich aan bij toneelvereni ging 'Artozona' in Oudewater. De hernieuwde kennismaking met to neel maakte zoveel bij hem los, dat hij inmiddels ook een kort toneelstuk heeft geschreven. Deze maand volgt de première van zijn eerste twee-ak- ter. Henk: "Onze toneelvereniging Artozona besloot dit jaar een aantal één-akters op te voeren. Er kon alleen geen stuk gevonden worden dat over eenkwam met wat wij voor ogen had den. Daarom dacht ik: 'waarom schrijf ik geen één-akter?' Die één-ak- ter werd al snel een twee-akter, zodat we toch een avondvullend pro gramma konden brengen", verklaart Schoenmaker de geboorte van zijn stuk. Intussen is de vereniging al aan de derde versie van de twee-akter bezig. "Tijdens het spelen verandert er ook veel. Je herschrijft stukken tekst tot het punt dat iedereen zegt: zo gaan we ermee aan de slag. Op dat punt ben je geen schrijver meer, maar ga je zelf ook daadwerkelijk meespelen. En dan is het de vraag: wat ziet de regis seur in het stuk. Hoe gaat hij er mee om. Toen ik de twee-akter schreef ging ik al zelf de personages invullen. Bij de uitvoering bleek de regisseur echter een andere mening te zijn toe gedaan. Bovendien merkte ik dat ik het stuk te weinig 'toneelmatig' had geschreven. Maar ik heb daar veel van geleerd." De twee-akter gaat over drie mannen van in de veertig en de midlife-crisis ("Alleen is dat laatste er niet echt uit gekomen"), die bij één van hen wat gaan drinken en kaarten. De vrouwen van deze drie verblijven een week lang op een schoonheidsboerderij el ders in het land. Deze schoonheidssa lon heet 'De Kraaiepootjes'. "De titel van het stuk", verklaart Schoenma ker. "Maar ik heb het ook om twee andere redenen zo genoemd. Kraaie pootjes is een ouderdomsverschijnsel. En de derde en voornaamste reden: Smokkelaars gebruikten vroeger gro te kraaiepoten als ze de politie van zich af wilden schudden. In de twee- akter worden eveneens veel kraaie pootjes uitgestrooid (sarcastische opmerkingen gemaakt) om ervoor te zorgen dat anderen niet op een be paald onderwerp terugkomen." De twee-akter is niet bedoeld om een soort moraal over te brengen. Henk: "Ik zou het stuk eerder willen ken merken als humoristisch met een be paalde vorm van sarcasme. Een toneelstuk moet een soort spiegel zijn met leuke en dramatische gebeurtenissen. De beste vorm van humor ligt volgens mij ook heel dicht tegen tragiek aan. Daarom vind ik het ook zo jammer dat veel amateur verenigingen alleen maar kluchten spelen." Kan de toneelvereniging in Oudewater na deze première op nieuw een stuk van Schoenmaker verwachten? Henk: "Misschien wel. Maar het moet niet zo zijn dat de ver eniging denkt: hij heeft weer een stuk geschreven, dus moeten we dat ne men. Het spotlicht hoeft niet per se op mij gericht te staan. Alleen als het naast andere stukken een goed toneelstuk is. Dan zou ik zeggen: 'waarom niet'. Je betaalt tenslotte bij een eigen toneelstuk geen auteurs rechten. Bovendien is het publicitair gezien aantrekkelijk, omdat het bij een nieuw toneelstuk om een pre mière gaat."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 14