FRIS GEEL EN DONKER BLAUW B3 WORDT FRUITS DE PAYS' Den Bosch - "Brouwerij Den Bosch bekent kleur aan bezoe kers", meldden we in Vers van 't Vat 11/1988. Ter verfraaiing werden onderdelen van de rondleidingsroute van een nieuw verfje voorzien. Het stemmig rood en donkerbruin werden vervangen door zonnig geel en donker blauw. Inmid dels heeft, zoals op deze foto is te zien, het brouwhuis haar 'verjongingskuur' ondergaan. bruikt dat in nauwe samen werking tussen de Bedrijfs- technologische Dienst en de afdelingen Inkoop en Market ing van Vrumona is ontwik keld. Smaaktesten hebben uit gewezen dat wat jus d'orange betreft, zeventig procent van de ondervraagden Fruits de Pays lekkerder vindt dan het vroegere B3-produkt. Binnen kort zal Fruits de Pays ook in het PUM verschijnen. Inmiddels is de B3 kroonkurk van het dak van Vrumona ver dwenen. In plaats daarvan is een Isostar kroonkurk ge plaatst. Bunnik - Het merk B3 bestaat niet meer. B3 is ondergebracht bij Royal Club 'Fruits de Pays', de naam van een nieuwe collectie vruchtensap pen van Royal Club. Het gaat om de B3-produkten jus d'orange, appelsap, tomaten sap en tomatensap gekruid. Alle vier de sappen zullen voortaan in de 20 cl. fles en in de 100 cl. fles worden gele verd. De basis van deze operatie is de kwaliteitsverbetering die met name voor jus d'orange is doorgevoerd. Voor de Royal Club jus d'orange is een geheel nieuw concentraat ge

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 13