ZONNIGE TOEKOMST VOOR DONKER BIER Heineken Oud Bruin is al sinds jaar en dag aanwezig op de Nederlandse markt. De laatste tijd groeit het donker bier segment weer. Om goed op deze ontwik keling in te haken, wordt Heineken Oud Bruin binnenkort in een nieuwe uitmon stering op de markt gebracht, die moderner is en meer bij de produkteigenschappen past, en met een nieuwe omschrijving: Donker Bier. 12 Heineken Oud Bruin is een bier met een landelijke sprei ding. Het merendeel van de omzet wordt echter van ouds her in de regio Oost-Bra- bant/Limburg gerealiseerd. Een regio, waarin men dit type bier meestal 'Donker Bier' noemt. Die omschrijving zal nu ook in de rest van Neder land bekendheid krijgen, want op het nieuwe etiket staat opvallend zowel Oud Bruin als Donker Bier vermeld. Marktonderzoek heeft uitge wezen dat de extra omschrij ving van Oud Bruin als 'Don ker Bier' goed aanslaat bij consumenten, beter dan alleen Oud Bruin. Het komt ook meer overeen met de speci fieke produkteigenschappen van Heineken Oud Bruin/ Donker Bier: zoet (niet bitter dus), donker gekleurd en met een laag alcoholpercentage van 2,5 De verwachting is dat er in een tijd met toenemende belangstelling voor laag-alco- holische bieren, alsmede voor bijzondere bieren, volop moge lijkheden zijn voor Heineken Oud Bruin/Donker Bier. Voor al voor die consumenten die wel een biertje zouden willen drinken, maar de typische pil- senersmaak te bitter vinden, is het een goed alternatief. In de regio Oost- Brabant/Lim burg heeft men dat waar schijnlijk al zelf ontdekt. Want juist daar geeft de omzet de laatste jaren een stijging te zien. Er is dus alle reden aan te ne men dat voor Heineken Oud Bruin/Donker Bier, geholpen door een nieuwe, moderne uit monstering en een goede ondersteuning in de handel, de toekomst niet donker hoeft te worden ingezien.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1989 | | pagina 12