Nederland anno 1865 herleeft op Japanse televisie BOSSCHE MEDEWERKERS FIGUREREN IN DOCUMENTAIRE Op zaterdag 8 oktober vonden in Den Bosch opnamen plaats van een heel bijzondere film. De brouwerij was gast heer van een Japanse filmploeg die in Nederland was voor de opnamen van een documentaire voor de Japanse televi sie. Ruim een week is er in heel Nederland gefilmd voor het programma dat op 3 november in Japan wordt uitgezonden en waar zeker acht miljoen Japanners naar zullen kijken. Heineken leverde voor de film niet alleen de brouwzaal, het laboratorium en de Cambrinuskelder maar ook personeels leden als figuranten voor een 19e eeuws notabelenfeest. Zij staken zich voor die gelegenheid in oude kledij en ondergin gen een ware gedaanteverandering bij de grimeur. Nunes wacht met vriend op wat komen gaat Projectleider Bottelarij H. Leenman bij de grimeur „v Hoofdrolspeler Sanshi temidden van enkele figuranten, onder wie de Heineken-mede- werkers C. Voermans (uiterst links), mevrouw B. van Litsenburg (tweede van links) en H. Leenman (uiterst rechts) De documentaire handelt over de reis die vijftien Japanse studenten in de tweede helft van de 19e eeuw naar Eu ropa maakten. Van 1862 tot 1865 waren zij in Nederland om te studeren en de Westerse cultuur te 'proeven'. Na terug keer introduceerden zij in Japan bijvoor beeld het Westerse kostuum en veel van onze eet- en leefgewoonten. Bier speelt in de documentaire een belangrijke rol. Het waren namelijk de Hollanders die het bier naar Japan brachten. De film is een co-produktie van de tv-af- deling van Radio Nederland Wereldom roep en een Japanse tv-maatschappij. Een jaar van voorbereiding is aan de op namen vooraf gegaan. Op zoek naar ge gevens zijn de gemeente-archieven van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Dordrecht volledig door zocht. Zo werd de menu- en wijnkaart gevonden van het feestmaal dat werd aangericht bij de tewaterlating van het in Dordrecht gebouwde schip waarmee de Een van de koks inspecteert de maaltijd Japanse studenten de terugvaart maak ten. Dezelfde maaltijd stond in Den Bosch op tafel. Vier koks waren in de nacht vóór de filmopnamen in touw geweest om het menu van 2 november 1865 te be reiden. Zelfs de vijftien originele wijnen prijkten op de fraai gedekte tafels. Na het feestmaal toonden de 24 Heine ken medewerkers hun acteertalenten ook op de dansvloer. Een verklede Hei neken Fanfare zorgde voor de muziek. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 9