Nieuwe wort-reinigings methode Bezoek Euhofa aan Heineken ZOETERWOUDE - Er is een nieuwe methode uitgevonden voor de reiniging van wort. Het gaat om een nieuwe vin ding, die de bezinking van vaste delen sneller en effectiever laat verlopen. De bedenker van dit systeem is de heer C. Versteegh, procestechnoloog bij HTB in Zoeterwoude. Tot nu toe wordt bijna overal de whirl pool gebruikt om heldere wort te verkrij gen. Het principe van een dergelijk ap paraat is te vergelijken met de bezinking van theebladeren in geroerd kopje thee. Als gevolg van het roeren en het tegelij kertijd uitzakken van de theebladeren onder invloed van de zwaartekracht, verzamelen de theebladeren zich keurig in het midden op de bodem van een thee kopje. In een whirpool gebeurt dit ook. Doordat de wort met hoge snelheid langs de zijwand wordt ingepompt, ont staat er een draaibeweging van de vloei stof. Na verloop van tijd hebben alle vaste delen zich in het centrum op de bo dem afgezet. Op die manier wordt een heldere wort verkregen. In de nieuwe vinding wordt gebruik ge maakt van spontaan gevormde convec- tiestromen in de hete wort. Als gevolg van sterke verdamping langs de vloei- De heer Versteegh bij een schaalmodel bij de proefbrouwerij in Zoeterwoude stofranden en afkoeling langs de wanden ontstaan vallende vloeistofstromen, die de vaste delen naar het centrum op de bodem transporteren. Door de te ge ringe opstijgende stroom zakken de de len uit en verzamelen zich in het centrum op de bodem. De nieuwe wort-reinigings methode wordt gepresenteerd tijdens de brou- wersdagen in Den Bosch, die 17 en 18 november worden gehouden. Daarna wordt de nieuwe vinding bij wijze van proef tot begin volgend jaar in de brou werij in Den Bosch uitgetest. Na die tijd zal bekeken worden of de vinding aan alle gestelde eisen heeft voldaan en ze in de toekomst zal worden toegepast. De heer Van Soest hield een toespraak tijdens het bezoek van de Euhofa aan Heineken in Zoeterwoude ZOETERWOUDE - De Euhofa, de In ternationale vereniging van directeuren van hotelscholen, heeft dinsdag 27 sep tember een bezoek gebracht aan de Zoe- terwoudse vestiging. Het bezoek vormde een onderdeel van het 27ste con gres van de Euhofa, dat dit jaar in Ne derland werd gehouden. Voorzitter van het Nederlandse congres was directeur E.Th. Cassee van de Hogere Hotel school in Den Haag. De in totaal 150 congresgangers, onder wie directeuren uit Nederland, Ameri ka, Finland, Engeland, Frankrijk, Israël en Zwitserland, werden in de Hooiberg ontvangen door de heer G.J. van Soest, Algemeen Directeur van Heineken Ne derland. Hij sprak in zijn toespraak over de bijzondere relatie tussen Heineken als bierbrouwerij en de hotelvakscholen. Ook vestigde hij de aandacht op de vele speciale bieren van Heineken, zoals Buckler, Amstel Light en Amstel Gold. De carnavalsband 'De Jeppers', een se lectie uit de Heineken Fanfare, zorgde voor de muzikale omlijsting. Als aan denken aan deze dag werd een herinne ringspul met inscriptie uitgereikt. Het emballage-terrein, met als inzetje het oude keten ZOETERWOUDE - Het emballage terrein ten zuiden van Biermagazijn II wordt vergroot .Het terreinwaar de pal lets met kratten staan opgesteld, wordt van 44.000 m2 uitgebreid tot 60.000 m2. Om plaats te maken voor de uitbreiding, wordt het oude 'ketendorp' naast het emballage-terrein verplaatst. De bouw- 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 6