A.H. Bosch Afscheid G.L. Renes Afscheid J. van 1 Hof en A. van Sluis Afscheid H.J.M. Henquet Den Bosch - De heer A.H. Bosch, verkoopleider in het horecagebied Midden-Brabant vierde op woens dag 28 September in de Cambrinuskelder in Den Bosch zijn 25-jarig dienstjubileum. De heer Bosch is sinds 1 oktober 1963 in dienst van onze onderneming. Na de voor ontvangst was het de beurt aan opperspreekstalmeester Kuper, die op kostelijke wijze de persoon Bosch en diens loopbaan bij Heineken belichtte. Door de directe medewerkers van de heer Bosch werden enkele zeer toepasselijke cadeaus overhandigd, waarna de jubilaris het dankwoord sprak. De vele aanwezigen maakten daarna van de gelegenheid gebruik de jubilaris en echtgenote de hand te schudden. De receptie werd verder opgeluisterd door het bekende Bossche orkest 'De Kik- vorschen', waarna nog enkele gezellige uurtjes volgden. Amsterdam - De heer G.L. Renes, chef Administratie concern belangen, nam 28 september afscheid van zijn collega's bij Hei neken. Hij deed dat tijdens een gezellige receptie in de voor malige brouwerij in Amsterdam. De heer Renes werd samen met zijn vrouw, zoon en dochter, ontvangen door onder ande ren de heren Beks, Klomp en Pels Rijcken. De heer Van der Merbel sprak de heer Renes toe en refereerde daarbij aan de uiterst plezierige samenwerking. Daarna werden de cadeaus overhandigd: een video-camera en een boek, waarin alle men sen met wie de heer Renes heeft samengewerkt verschillende goede wensen hadden opgeschreven. Een gezellige informele receptie volgde. Velen kwamen daarbij persoonlijk van de heer en mevrouw Renes afscheid nemen. Alkmaar - Tijdens een gezamenlijke receptie werd op vrijdag 30 september afscheid genomen van de heren J. van 't Hof en A. van Sluis. De heer Van 't Hof was werkzaam bij de H.T.D. administratie in het horecagebied Noord Holland, terwijl de heer Van Sluis in hetzelfde gebied de functie groepsleider Verkoopbinnendienst vervulde. Beiden namen per 1 oktober afscheid van de Heineken organisatie en gaven er de voorkeur aan de receptie zo informeel mogelijk te houden. De heer Verlaan overhandigde namens het personeel van het horecage bied een enveloppe met inhoud. Vervolgens maakten velen van de gelegenheid gebruik de beide heren en hun familieleden de hand te schudden. Onder de bezoekers was ook oud-directeur Kleiberg wiens aanwezigheid zeer op prijs werd gesteld. Maastricht - In restaurant Fort St. Pieter te Maastricht vond op vrijdag 30 september de afscheidsreceptie plaats van de heer H.J.M. Henquet, werkzaam in het horecagebied Limburg. De eerste spreker, de heer Janssen, sprak zijn waardering uit over de vertrekkende functionaris en schetste op specifiek Lim burgse wijze de manier waarop de heer Henquet kleur gaf aan de Heineken-organisatie. De heer Van Hilten liet vervolgens de persoon Henquet en diens loopbaan op amusante manier de revue passeren, en overhandigde hierbij namens het personeel een ticket voor een reis naar Parijs. Tenslotte bedankte de heer Henquet iedereen voor de aanwezigheid en de vele jaren van prettige samenwerking. 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 29