HUWELIJK Den Bosch D.P. Verlouw (plaatselijke salarisad ministratie) met mw. J.J.C. Crone B.H.J. Krielen verpakkenmet mw. I. Kramers J.W. Lathouwers (technische dienst verpakken opslaglstoringsgroep) met I mw. A. Koekkoek E.F.P. v.d. Pasch (garage werkplaats) met mw. L. Smits R. Risakotta intern transport op slag) met mw. B. van Keulen N. Valkenburg (mechanische werk plaats) met mw. S. van Vessem Bunnik M.J. Gerards (produktmanagement) met mw. E. A.M. Steens Horecagebieden I.A. v.d. Wal (administratie, Noord Holland) met mw. W. Verhagen Mw. L. Groeneveld (verkoopbinnen dienst, Midden Brabant) met H.A. Paulides Mw. Tj.H.G. Hoenders (verkoopbin nendienst, Gelderland!Overijssel) met A.C.M. Jonkers B.J.M. Pas (HorecagebiedNoord-Hol land) met mevrouw Y. van Hulst Zoeterwoude R. Koornneef (operating) met mw. B. de Weerd Mw. E. Stappers (personeeldienst) met A.J. van Diest Mw. S.J.D. Bel jon (centrale salaris administratie) met R.A. Valk A. den Haas (brouwen) met mw. P. van der Bent J. Oudshoorn (magazijn intern trans port) met mw. J. Guyt GEBOORTEN Den Bosch Jill, d.v. D.J. van Gelder (verpakken) Joyce, d.v. W.J.L. van Zoggel (interne dienst) Arend, z.v. A. van Setten (verpakken) Willem, z.v. J.A.C. de Groot (intern transport opslag) Yassine, z.v. A. Ben Moussa (verpak ken) Joey, z.v. A.J.C.A. van Dijk (brou wen) Bunnik Klaartje d.v. R.G. A.M. van Breemen (produktmanagement) Edwin, z.v. A.C.G. Verstraeten (plan ning control) Horecagebieden Karianka, d.v. H.J. Bosman (expedi tie, Alkmaar) Jeroen, z.v. W.J. v.d. Heiden (expedi tie, Almelo) Erik,z.v. J.F. vanCleef (expeditie, Nij megen) Rotterdam Sebastiaan, z.v. P. Boer (informatise ring) Zoeterwoude Anne, d.v. P.M.J. Verhoeven (da- tamanagement) Elsemieke, d.v. K.H. Stuijfzand (in terne accountantsdienst) Geert-Jan, z.v. W. Brink (interne ac countantsdienst) Chandra, d.v. W. Moeliker (plaatse lijke administratie) Pieter J., z.v. P.J. Barnhoorn (plaatse lijke administratie) Imke, d.v. L.S. Koekkoek (EFIadmi nistratie HTB) Anyur, d.v. E. Enmeni (bottelarij) LilhanaM.,d.v. C.S. Baptista (bottela rij) TFiijs.z.v. mw. M.S. van Aalst-Roden- burg (kwaliteitsdienst) Monica, d.v. M.D. Soussi (bottelarij) Mitchell V., z.v. R.A. Tjong-A-Tjoe (bottelarij) Deborah J., d.v. F.C. v.d. Zijden (cen traal magazijn) JanD.,z.v. H.J. te Winkel (loopbaan ontwikkeling) GESLAAGDEN Amsterdam Mw. J.C.E. van Amerongen (verifica tie bestandsbeheer) voor Bedrijfscor- respondentie Frans Den Bosch L.J.M. Linder (interne dienst) voor Vakbekwaamheid voor het Cafébe drijf W.A.A.M. Ley tens (onderhoud elec tro verpakken) voor Basiskennis Infor matica I J.H.M. Clement (onderhoud mech. bron wenen MJAMKwaks techni sche dienst brouwen energievoor Fi- larc lastechniek T.I.G.-instructie J.P.A.M. Marijnissen gistkelder W.L. Schoep (energiedienst) en M.C. Schut (gistkelder) voor het di ploma Drager Perslucht Toestel C.C.F.M. v.d. Thillart (brouwerijalge meen) voor Certificaat Bodemveront reiniging J.P. v.d. Ven (nieuwbouw) voor de cursus Het Meten van Geluid 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 26