Vrumona in Bunnik heeft dit jaar een niéuw informatiseringssysteem, 'OEF genaamd, in gebruik genomen. OEF staat voor 'Order-entry Expeditie en Eacturt ring'Voorheen "maakte het bedrijf gebruik van de centrale automatised*" van Heineken in Zoejerwoude/Doör de nieuwe staat zelfstanilig te en kan ze daardoor fle> de klanten. OEF is het resultaat van een informa tiseringsplan dat enkele jaren gele den door Vrumona is opgezet. Een aan tal jaren geleden werd de centrale auto matisering van de Heineken-groep om gezet in een aparte automatiseringsver werking bij de verschillende werkmaat schappijen van HeinekenEr kwam toen ook voor elk van hen een informatise ringsplan. Centraal hierin stond de ver zelfstandiging van de gebruiker, die de informatie moet kunnen gebruiken en verwerken op het moment dat hij die no dig heeft. Snel en efficiënt De heer O.A. Stam, Informatie-mana ger bij Vrumona, over deze stap: "Vru mona heeft produkten van topkwaliteit en moet de daarbij behorende service verlenen aan onze afnemers. We kunnen nu een betere service geven, omdat we nu flexibiler kunnen inspelen op de vraag van onze klanten. Door het nieuwe systeem, kunnen we op elk ge wenst tijdstip, zowel overdag als 's nachts gebruik maken van ons eigen in formatiseringssysteem Voordat het zover was, werd allereerst een analyse van het toen bestaande pro bleem gemaakt. De heer Stam: "Hieruit bleek dat het ODIS-systeem van Heine ken (Operationele Distributiesysteem), dat wij tot dan toe gebruikten, vrij goed werkte. Met dit systeem werden de or ders verwerkt van onze klanten, de rit- planningen voor de chauffeurs gemaakt en de retour-goederenzoals de lege fles sen, geregistreerd. Daarnaast hebben we bekeken wat weals we een eigen sys teem zouden hebben, precies wilden op slaan. Hiervoor zijn we alle afdelingen afgegaan om te kijken waar de proble men lagen en hoe die zijn op te lossen. Toen we dat eenmaal op een rijtje had den staan, zijn we de markt opgegaan om te kijken welk systeem we daarvoor konden gebruiken." Geen gegevensverlies "We zochten een programmapakket voor het systeem 38, kortweg S 38 ge noemd, dat we al in 1985 in gebruik had- 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 22