Spectaculaire takelwerkzaamheden aan Van der Helststraat FILIPIJNSE BROUWER KOOPT AMSTERDAMSE COLONNE Zoals in de vonge Vers van 't Vat stond te lezen, knjgen de gebouwen van de voormalige brouwerij aan de Amster damse Stadhouderskade/V an der Helststraat een nieuwe bestemming. Oók voor de nog goed werkende colonne- apparatuur is naar een nieuwe bestemming gezocht. De San Miguel-brouwerijen hebben de volledige bottellijn gekocht voor een in aanbouw zijnde brouwerij op het Filipijnse eiland Negros, ten zuidoosten van de hoofdstad Manilla. Het demonteren en voor verzending gereedmaken van de apparatuur heeft in totaal ruim twaalf weken ge duurd. Weken waarin letterlijk voor ton nen werk is verzet. De in acht 'mootjes gehakte' pasteur en de in vijven ge deelde wasmachine vormden de grootste klussen en leverden de meest spectacu laire staaltjes takelkunst op. In hoog tempo zijn de acht pasteurdelen van elk ongeveer 20 ton (=20.000 kg) met uiter ste precisie de gebouwen uitgetakeld. De wasmachine is in vijf delen van elk 17 ton de brouwerij uitgehaald. Die delen zijn apart in houten kratten verpakt en met diepladers naar de haven van Ant werpen vervoerd om van daaruit naar de Filipijnen te worden verscheept. Voor het kleinere materiaal waren maar liefst vijftig containers nodig. Tweedehands Twee projectleiders van de Filipijnse brouwerij zijn speciaal naar Amsterdam gekomen om de demontage van de colonne mee te maken. Na thuiskomst zullen zij de leiding heb ben over de opbouw van de colonne. "Wij coderen alle onderdelen en geven dat aan op de colonneplattegronden", vertelt de heer B. de Jesus. Voor de beide projectleiders is het ook een spe ciale opdracht. "Het is voor het eerst dat wij een volledige gebruikte lijn kopen en weer opbouwen. Maar de apparatuur is ons gelukkig niet helemaal vreemd. In de San Miguel-brouwerij in Spanje wor den veel van soortgelijke machines ge bruikt", aldus de heer De Jesus. De Filipijnse kopers moeten er zelf voor zorgen dat de apparatuur uit de brouwe rij wordt gehaald en naar het eiland Ne gros wordt vervoerd. "Wij helpen ze daar vanzelfsprekend bij. Zij komen hier in een wildvreemd land, spreken de taal niet en hebben de colonne een maand geleden voor het eerst gezien", vertelt de heer A. Meyer die veertien jaar geleden als project- en montagelei der bij de bouw van de colonne betrok ken was en nu ook de ontmanteling leidt. "Het Hollandse klimaat is even wen nen", reageert de heer V.S. Trinidad. "Geen dag is hetzelfde: regen, zon, wind en kou. Wij hebben al tegen elkaar ge zegd dat we moeten zorgen dat we hier in ieder geval vóór de winter weer weg zijn." 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 8