Nieuwe seizoensverpakking voor Pepsi-Cola, Seven-Up en Sisi Sinas D Verbouwing laboratorium Vrumona BUNNIK - Na de blikkoffer met Heine- ken bier, is er nu ook het multipak voor frisdranken: een kartonnen doos, waarin acht blikjes verpakt zijn. Vanaf mei volgend jaar brengt Vrumona de frisdranken Pepsi-Cola, Sisi Sinas en Se ven-Up in deze verpakking op de Neder landse markt. Het multipak is makkelijk mee te nemen in de caravan, op de fiets, of naar het strandOok in huis is het mul tipak handig. De doos heeft een draag- greep, past in elke koelkast en is gebrui- weken onder de doppen van de literfles sen Seven-Up en Seven-Up Light zijn be vestigd. Verder moeten ze de zin 'Ik wil met Seven-Up op wintersport, omdat...' zo origineel mogelijk aanvullen. Ieder een mag net zoveel keer insturen als hij of zij wil. Ook de horeca-ondememers mogen aan deze actie meedoen. Vru- mona-medewerkers zijn van deelname uitgesloten. De actie wordt onder meer ondersteund met advertenties in tijd schriften en landelijke dagbladen, radio commercials en affiches op de NS-sta- tions. steeds vaker gebruikt wordt. Vrumona is de eerste in Nederland die met een der gelijke verpakking voor fris op de markt komt. Bij de proef die wij deze zomer bij een aantal thuisverbruik-debiteuren hebben genomen met Pepsi-Cola en Sisi Sinas, is gebleken dat deze verpakking goed bij de consument aanslaat. Ook bij de handel is het multipak goed ontvan gen. De nieuwe verpakking oogt beter in de winkel dan een stapel blikjes. Boven dien worden er door het multipak meer blikjes tegelijk verkocht en ook dat is voor de handel aantrekkelijk." kersvriendelijk. Zet de doos rechtop, open deze op de aangegeven plaats, en de blikjes rollen vanzelf naar voren. Product-managers Philip de Ridder en Mart Jan Gerards vertellen over deze nieuwe ontwikkeling: "Uit marktonder zoek is gebleken dat de consument ge middeld vijf a zes blikjes per winkelbe zoek koopt. Bovendien kwam naar vo ren dat de consument fris in blik in ver band brengt met gebruik tijdens uitstap jes buitenshuis. Het multipak is dan ook een seizoensgebonden verpakking, die vanwege het gemak voor de consument, BUNNIK - Het laboratoriumcom plex van Vrumona wordt totaal ver nieuwd. Het nieuwe lab zal aan de eisen van de moderne tijd voldoen. Bovendien is het noodzakelijk dat er vanwege de grote toename van de benodigde apparatuur in het labora torium, een betere indeling van de beschikbare ruimte komt. De ver bouwing is 15 augustus van start gegaan en moet eind november zijn afgerond. Tegelijk met de verbouwing van het laboratorium zal ook het interieur van het opleidingslokaal worden aangepast. Groepen van maximaal twaalf personen kunnen aan de hier te houden cursussen of opleidingen deelnemen. In het lokaal komt een audiovisuele wand met al de beno digde apparatuur die bij cursussen gebruikt wordt. Als er geen cursus sen zijn, zal het vernieuwde lokaal dienst doen als ontvangstruimte. De verbouwing van het laboratorium moet eind november zijn afgerond 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 7