CONSUMENTEN BEZOEKEN BROUWERIJ DEN BOSCH Win een wirl met Seven-I Hoogtebeveiüging parkeerterrein Vrumona DEN BOSCH - Honderd consumenten hebben vrijdag 2 september de brouwe rij in Den Bosch bezocht. Zij waren de tweede groep van in totaal van duizend gelukkigen die de thuisverbruik-actie 'Test uw kennis van bier' hebben gewon nen. De deelnemers aan deze actie,.die overigens nog steeds loopt, moeten ant woord geven op vragen als 'hoe hoog is de ideale schuimkraag van bier', 'waarom dronk men in de Middeleeu wen zoveel bier?' en 'wat zijn de vijf grondstoffen van Heineken bier?'. Ook moet de slagzin 'Ik drink Heineken bier, omdat' op een zo origineel mogelijke wijze worden beantwoord. De vijfhonderd leukste inzendingen worden beloond met een bezoek voor twee personen aan de brouwerij in Den Bosch. Ook zijn er duizend tweede prij zen: een exemplaar van het Bierboek, een rijk geïllustreerd boek met 175 pagi na's over bier en het brouwen van bier. De derde prijs bestaat uit een set Heine ken stapelglazen. De consumenten die de Bossche brouwerij bezochten, waren erg po sitief. Ze toonden zich uiterst tevre den over het ontvangst en de daarop volgende rondleiding. Hier volgen enkele van hun reacties: - Typisch Heineken - Wat een perfect idee - Prima verzorgd! - De brouwerij ziet er geweldig uit - Een goed en duidelijk verhaal van de rondleiders - "We gaan nog niet naar huis, nog lang niet" - Het blijft nu helemaal 'mijn Heineken' BUNNIK - Het parkeerterrein van Vru- mona is sinds deze zomer voorzien van een hoogtebeveiliging. Deze moet voor komen dat vrachtwagens en auto's met caravans het parkeerterrein kunnen oprij den. In het verleden gebeurde het nogal eens dat vrachtwagenchauffeurs het ver keerde terrein opreden, waarna ze onher roepelijk vast kwamen te zitten in de bij Vrumona 'bekende' dubbele bocht op het parkeerterrein. Ook parkeerden vakan tiegangers hun caravan of kampeerwa gens wel eens op het terrein. Door de hoogtebeveiliging is dit niet meer mogelijk. De Champion ski-kleding BUNNIK - 'We are the champions' is het motto van de nieuwe consumentenactie, waarmee Seven-Up medio september is gestart. Het gaat om een gezamenlijke promotie-actie met Mendes de Jong, leverancier van onder meer Champion ski-kleding en Trans B.V., dochteronder neming van de Nederlandse Spoorwe gen, waarbij Seven-Up alle reclame-on dersteuningen voor zijn rekening neemt. Gedurende tien weken maken inzenders wekelijks kans op een geheel verzorgde wintersportvakantie voor twee personen naar Oostenrijk. Tevens wordt elke dag een winnaar aangewezen die in aanmer king komt voor Champion wintermode ter waarde van vijfhonderd gulden. Iedere inzending wordt bovendien be loond met een kortingscheque van twin tig procent, die gebruikt kan worden bij aankoop van één artikel bij een Cham- pion-dealer. Inzenden betekent dus al tijd prijs. Deelnemers moeten het cijfer 7 en de let ters U en P sparen, die tijdens de actie- 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 6