S'ïïïSSrr-fwe'?0» WAT GEBEURT ER OP PERSONEELSFEEST ZOETERWOEDE? Sinds de nieuwe Heineken-commer- cials op de televisie te zien zijn, is er al veel gesproken en geschreven over de gebruikte 'classic' van Louis Armstrong. De Heineken Fanfare heeft het nummer inmiddels aan haar repertoire toege voegd. In het Algemeen Dagblad van 13 september stond het volgende te lezen: vAa" 'Stchm<ykl0nkditliedindeve ^naanmde6^ Xraf>"' 'rack van ri„ J, atkornstig van erusfen: nam'. Dfe%fflni 'Good\X?esound- S^nen voor i1" m°et Vje'- derftjJ World' onPr0m0tie is alvaSere die vvordf P s,ne/e uif^K "An- ZOETERWOUDE - Enigszins verbit terd waren de spelers van het voetbal team Zoeterwoude wel na de jaarlijkse wedstrijd tegen de ploeg uit Den Bosch. Het Brabantse gelegenheidsteam maakte op 6 september korte metten met de thuisspelende 'club'. Zo zeer zelfs dat er na de wedstrijd nog lange tijd onduidelijkheid bestond over de einduit slag. Over één zaak waren de beide ploe gen het eens: de trofee ging terecht naar Den Bosch. Een einduitslag van 1-10 dan wel van 2-8 veranderde daar weinig aan. De Bossche speler/coach Paul van der Aart - zelf goed voor menige rugby- tackle - kon dan ook zeer tevreden zijn over zijn team, dat hij voor de wedstrijd slechts één opdracht had meegegeven: het binnenhalen van de wisseltrofee. De prijs, een 'verzilverde' replica van de Barremolen, werd uitgereikt door de Zoeterwoudse middenvelder Rik Bart de Jonge, hoofd Personeelszaken Hei neken Brouwerijen. Bij het verschijnen van deze Vers van 't Vat ligt het Zoeterwoudse perso neelsfeest wel heel dicht in het verschiet. Dat de diverse personeelsverenigingen veel tijd en zorg steken in de voorberei dingen van dergelijke feesten, mag be kend worden verondersteld. Die zorg strekt zich in sommige gevallen zelfs uit tot het nauwkeurig samenstellen en proeven van de cocktails voor de twee jaarlijkse feestavond! Op de foto ziet u de heren J. Willemse, L. Slappendel en J. van der Slik tij dens hun proefsessie. Mevrouw Y. Plaatsman, Chef Ontvangsten GWN, voorziet hen van deskundig advies. 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 31