J. van Vliet Afscheid M.A. van Vugt Afscheid J.A. Ritman C J. Voermans Twello - In het Patronaat in Twello werd op 2 septem ber het 25-jarig dienstjubileum gevierd van de heer J. van Vliet, Chef Expeditie en Magazijn van dran kenhandel De Vries-Lemmo. Tijdens de receptie werd de jubi laris toegesproken door de heren De Jonge en Abbink. Hierbij werd de loopbaan van de heer Van Vliet, die vóór Twello in Vlaardingen en Den Bosch heeft gewerkt, belicht. Ook werd melding gemaakt van zijn waardevolle inbreng in de nieuwe werkomgeving. Vervolgens maakten velen van de gelegenheid gebruik de jubilaris te feliciteren, waarbij - in verband met zijn verhuizing - de nodige doe-het-zelf artikelen overhandigd werden. De heer Van Vliet dankte tenslotte iedereen voor de plezierige samenwerking en zijn of haar aanwezigheid tijdens de receptie. Den Bosch - De loopbaan van de heer M.A. van Vugt, kantoorportier bij Heineken, werd op 2 september officieel af gesloten met een feestelijke receptie in het Heineken Ontspan- nings Centrum. Hij maakte gebruik van de Overbruggingsre geling. De heer Van Vugt trad 1 januari 1962 in dienst van de onderneming als Colonne-opziener bij de Bossche Bottelarij. Daarna werkte hij gedurende 25 jaar op de afdeling Verpak ken. De heer Veen noemde vooral de grote inzet waarmee de heer Van Vugt in die 25 jaar zijn werkzaamheden heeft uitge voerd. De receptie werd afgesloten met een optreden van de carnavalsband 'De Vrolijke Druiven'. Amsterdam - Het komt maar zelden voor dat een kind van slechts drie maanden een receptie meemaakt van zijn of haar opa. Bij de afscheidsreceptie op 7 september van de heer J.A. Ritman, General Manager St. Lucia was dat wel het geval. Behalve door zijn jongste kleinkind, werd hij vergezeld door zijn vrouw, zoon en schoondochter. Hij werd ontvangen door de heren Van Schaik, Klomp en Pels Rijcken. De heer Habershaw hield een speech en reikte het cadeau uit: een CD- speler. De heer Ritman begon zijn loopbaan bij Heineken in 1963 als horeca-vertegenwoordiger. Daarna was hij werkzaam bij thuisverbruik, sector Drankenhandel en werkte hij achter eenvolgens als gewestelijk verkoopleider Horeca Zwolle, hoofd Horecagebied Overijssel-Veluwe en als General Mana ger St. Lucia. Den Bosch - Met een speciaal tweespan werd de heer C.J. Voermans, Chef afdeling Ontvangsten in Den Bosch, op 1 september opgehaald voor een receptie die ter gelegenheid van zijn 25-jarig dienstverband bij Hei neken werd gegeven. Hij werd ontvangen door de heer R.P. Geersinga, die eveneens een toespraak hield. Daarin refereerde Geersinga aan de Voermansbar, een speciaal voor de gelegenheid ingerichte bar, waar bier werd geschon ken in Voermansglazen. De heer Elfrink speldde de heer Voermans de jubileumspeld op. De collega's van de afdeling Public Relations Nederland en de rondleiders zongen daarop gezamenlijk een lied, waarin ze de kenmerken van de heer Voermans bezongen. Ook was er nog een optreden van een aantal vaandelzwaaiers van het gilde St. Joris en Catherine uit Gemonde. Als cadeau kreeg de jubilaris een Workmate en een las-apparaat. 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 29