Afscheid W. van Henne Afscheid C.F.Th. Hendriks Afscheid W.F. van de Luur Rotterdam - De heer W. van Henne nam vrijdag 29 juli afscheid van de brouwerij. Hij maakte gebruik van de VUT-regeling. Van Henne begon 37 jaar geleden als reserve-arbeider in Rot terdam, werkte daarna korte tijd in de Bouwkundige Werk plaats, waarna hij bij de Interne Dienst terecht kwam. Hier vervulde hij verschillende functies. In 1974 werd hij overge plaatst naar Zoeterwoude, waar hij tot de dag van zijn afscheid in de Bedrijfskantine werkzaam was. Tijdens de afscheidsreceptie richtten verschillende sprekers het woord tot de heer Van Henne en zijn gezin. Een van hen was de heer Broer. Hij trad op namens een groep familieleden, die als verrassing plotseling op de receptie verscheenDe heer Van Henne, die aanvankelijk van plan was zonder receptie te vertrekken, was zichtbaar onder de indruk van de grote belang stelling. Den Bosch - De heer C.F.Th. Hendriks nam op 31 augustus af scheid van onze onderneming. Hij maakte gebruik van de Re geling Vervroegde Uittreding. De heer Hendriks werd toege sproken door de heer Brouwer, Wachtchef Verpakken. Deze vertelde hoe de heer Hendriks na zijn start als emballagecon troleur in 1959 benoemd werd tot Administrateur van de afde ling Verpakken. Hier groeide hij uit tot een vraagbaak van ve len en was hij tevens steun en toeverlaat van de Spaanse mede werkers. De heer Hendriks toonde zich dan ook erg blij met het grote aantal Spaanse medewerkers dat naar zijn receptie was gekomen. Al jaren hebben de heer en mevrouw Hendriks Spaanse les, waar overigens ook buiten het werk nuttig gebruik van wordt gemaakt tijdens de jaarlijks terugkerende vakantie in Spanje. Den Bosch - Groot was het aantal medewerkers dat op 26 au gustus afscheid nam van de heer W.F. van de Luur in de Cam- brinuskelder in Den Bosch. Hij maakte gebruik van de Over bruggingsregeling. Zijn chef, de heer Louwinger, bedankte hem voor zijn inzet gedurende de 31 jaar dat de heer Van de Luur bij Heineken gewerkt heeft. Bedrijfsleider de heer Ha mers dankte hem eveneens voor zijn werk als hoofd bij de brandweer van de Bossche vestiging. Met loeiende sirene brachten vervolgens twee medewerkers van de brandweer, ge kleed in reddingspakken, het afscheidscadeau naar hun voor malig commandant: een bronzen beeldje van een spuitende brandweerman. 28

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 28