HUW KLIJ K Horecagebieden B.J.M. Pas (verkoop, Noord-Holland) met mw. Y. van Hulst Zoetenvoude J.J.A. de Waal (electrotechnische werkplaatsmet mw. G.E.C.W. Grandia W.J. Klever (administratie bier) met mw. W.M. den Haring Mw. M.S. van Hien (gebruikersonder steuning) met R.A. van der Steur Mw. C. Goedhart (E.F.I. budgettering en verslaggeving H. T.B.) met K. de Jong J.P.F. Noordermeer (planningen con trol P.Z.) met mw. W.M. Meijer Mw. B.É.G. van Dorp (secretariaat H.T.B.) met T.M.J. van der Meij GEBOORTEN Zoetermeer Annemette C., d.v. C.A.J.M. Deketh- Fles (verkoop horeca) Wesley L.M., z.v. L.J.M. Winkelman (magazijn intern transport) Zoeterwoude BillyT.J.,z.v. C.W.J. Duivenvoorden (verpakken magazijn intern transport) Lianne, d.v. J.W. Dijkhuizen (kwali teitsdienst brouwen) Hidde E., d.v. R.E. Mulder (techni sche dienst algemeen) Eefje, d.v. mw. K.T.M. de Groot- Uljee (kwaliteitsdienst) Mariam, d.v. M. Yazami (bottelarij) Rosanne C., d.v. A.A. Sevink (in- fomanagement) Charlotte J., d.v. P.C.L. Walraven ontwikkeling meettechniek GESLAAGD Amsterdam Mw. M. Julio (planning en control) voor DBASEIII en FCS voor begin ners C.A.W. van der Valk (planning en con trol) FCS voor beginners Horecagebieden J.W.S.M. Francissen (administratie, Nuth) voor PD Boekhouden C.J. Odems (horeca tapservice, Eind hoven) voor Electrisch Schakelen Zoetermeer Mw. G.M. Pinxteren (informatie, auto matisering, organisatie) voor het diploma Samenwerkende Leergangen Bedrijfskunde Voor het diploma Bedrijfsbrandweer: J. van Asperen (verpakken), S. Hempenius (verpakken), M.E. Lucassen (verpakken), F. v.d. Wey (drankenbereiding) en R. van Asperen (drankenbereiding) L.P. Kampinga (marketing manage ment) voor Reclame SRM Zoeterwoude W. Buising (centrale training en vor ming) voor Opleidingskunde Mw. G. Faassen-Mansveld (public re lations) voor diploma Public Relations Mw. M.A.A. de Greef (algemene za ken en centrale contracten) voor Be drijfseconomie J.P.A.M. v.d. Jagt (technisch ontwerp) voor T2: Cobol P.B. van der Marei centrale debiteuren administratie) voor MBA Mw. C. de Romijn (horeca advies dien sten) voor Secretaresse M.A. de Schepper (bedrijfsbureau) voor II: Basiskennis Informatica 1 ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam Mw. G. A. de Gooijer-Keasberry (con cern sociale zaken) R. van Gilst (administratie concern be langen) Horecagebieden G. Priem (administratie, West Brabant! Zeeland) Mw. A. Boonstra-Braams (expeditie, Grouw) Leeuwarden H.T. Alkema (verpakken) J.M. Brouwer (verpakken) A. Douma (verpakken) Mw. S.M. Veenstra-Gemser (kantoor administratie) W. Kers (drankenbereiding en advo caatafdeling) J. Lebbing (verpakken) G. Mijnheer (interne dienst) J. Postma (magazijn intern transport) Zoetermeer Mw. H.J.J.M. Boks-vanMarwijk (ver pakken) Zoeterwoude A. Heimig (financiële budgettering en verslaggeving) Mw. N.C. de Bloois-Allebes (H.T.B.) Mw. E.M. Vermeulen-van Saarloos (algemene zaken en centrale contracten horeca) Mw. M.A. Molenaar-Kieboom (infor matiesystemen thuisverbruik) Mw. S.J. de Wit-Snelderwaard (alge meen mutatie centrum) R.A.G. van Hasselt (gebruikersonder steuning) BUITENLAND TSJAAD De heer J.M. Luk die gedetacheerd was als specialist montage bij Brasserie du LogoneS. A. keerdeop 1 september terug. Op 30 augustus is de heer S. Sikkema met zijn gezin teruggekeerd uit Moun- dou. 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 26