derde Heineken Feestavond bij jubilerend Alweerweg KAAGEILAND - Een kleine honderd Heineken-medewerkers beleefden op zaterdag 3 september een sportieve dag op het water. Vanaf 9.30 uur werd er ge streden om de Heineken Zeilbokaal. De wedstrijden vonden evenals voorgaande jaren plaats op de Kagerplassen. Na de eerste twee jaar de wisselbeker in de wacht te hebben gesleept, ging het het echtpaar Hoepman dit jaar iets minder voorde wind. Zij werden in de eindrang schikking in de A-klasse tweede. De eerste prijs in die klasse werd na drie races binnengehaald door het schip van gepensioneerd Heineken-medewerker D. Handbeuckers. In de B-klasse werd de eerste plaats bezet door twee zoons van de heer Elert. De weersomstandigheden waren zeer goed. Regenwolken dreven over om drie kilometer verderop boven Sassenheim met geweld 'naar beneden' te komen. De dag werd begonnen met een stevige zuidwestenwind maar nam in de loop van de dag af. "De laatste race wordt ge wonnen door de snelste dobber", rea geerde één van de deelnemers. Na de prijsuitreiking door organisator A. Prins werd de dag afgesloten met een gezellige barbecue. De heer J. Kuper als conférencier DEN BOSCH - De Bossche Heineken wielertoerclub Alweerweg vierde op 10 september feestelijk zijn 10e verjaardag. Het bestuur van de wielerclub had, zoals dat hoort voor een verjaardagsfeestje, een aantal goede vrienden uitgenodigd. Uit het Franse Lille kwamen 22 wieler vrienden van de Pelforth-brouwerij en eenzelfde aantal leden van wielervereni ging De Spartaan (de club van oud-tour- winnaar Jan Janssen) uit Putte kwam naar Den Bosch. Vanzelfsprekend wer De druk bezochte barbecue den er 's middags ook nog wat kilometers op de fiets doorgebracht. "We hebben er een beetje een feestrit van gemaakt" ver telt de heer H. Böhmermann, voorzitter van Alweerweg. "De tocht van 80 kilo meter liep door het Land van Heusden en Altena, met veel dijken en water. Ze ker voor de Fransen een mooie toeristi sche route." Na terugkomst werd in het Heineken Ontspannings Centrum (H.O.C.) het glas geheven op de jarige wielertoerclub. Het verjaardagsfeest werd afgesloten met een feest in het H.O.C. Muziek, dans en een barbecue maakten de gezel lige avond compleet. De heer J. Kuper (afdeling Commercie) bracht een spe ciaal voor deze avond gemaakte confé rence op de planken. Met zijn mengel moesje van Frans, Vlaams en Bosch taalgebruik wist hij de aanwezige 'natio naliteiten' te raken en tegelijkertijd te vriend te houden. 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 22