"Het is net zo 'gek' als met honderd auto's naast elkaar over de Van Brienenoordbrug rijden" N JAZZFANAAT: N EKEN FANAAT Na Jazz... de kerk TACHTIG BARITONSAXEN BIJ OPENING: De Doelende plaats van de Hei- neken Jazz night werd nog in de kleine ochtenduurtjes van zondag 18 september weer helemaal ont ruimd en van alle Heineken- en jazz-versierselen ontdaan. De medewerkers van de Dienst Re clame Service, die ook De Doelen hadden 'aangekleed', stonden na afloop in de startblokken om De Doelen geschikt te maken voor een kerkdienst, die om 10.00 uur begon. Met recht een multifunc tioneel gebouw. In meer dan 80 café's traden jazzorkesten op. Overal heerste een prima sfeer. Zelfs zo dat iemand uit het publiek opmerkte: Ook het Heineken bier swingt de tap uit lijk groot evenement nodig heeft om levendigheid in de binnenstad te brengen. Heineken helpt, door het Jazzfestival, er aan mee het leefkli maat te verbeteren. Iets wat ook de gemeente hoog in het vaandel heeft. Je moet als Heineken verder denken dan alleen het verkopen van bier. Als we hierdoor meer mensen naar de binnenstad halen en landelijke publiciteit krijgen, dan doet dat de Rotterdamse horeca alleen maar goed èn daarmee ook onze onderne ming." Tot slot zegt hijietwat vermoeid van al die avonden vol met jazz: "Ik vind het een grandioos spektakel, T>ok al ben ik geen jazzfanaat. In de organi satie is heel wat tijd en energie gaan zitten en ik ben blij dat het nu achter de rug isTot ik volgend jaar weer vol spanning en plezier aan het zevende Heineken Jazzfestival begin." Nog nagenietend vertelt Heineken medewerker Henk Vincenten, van de afdeling Planning en Control E.F.I. Bier in Zoeterwoude, over zijn deelname als saxofonist aan de openingshappening op zondag 10 september in de Oude Haven. Die opening mag uniek genoemd wor den. Tachtig baritonsaxen, die voor die gelegenheid de naam 'Bariton Madness Monster in the port of Rot terdam' hadden meegekregen, ga ven een spektakelstuk weg. Tiental len professionals en amateur-musici, variërend van schoolmeisjes tot krasse zeventigers, werden aange moedigd door een enthousiast publiek. Henk Vincenten speelt eigenlijk tenor saxofoon. "Maar toen ik de oproep zag, heb ik onmiddellijk m'n baritonsax op zolder onder het stof vandaan gehaald. Bij de opening ging het fantastisch, en dat na slechts een uurtje repeteren. Leuk was bovendien dat er zoveel vrouwen meespeelden: sommigen nog kleiner dan de baritonsax zelf! Ik vond het dub bel leuk omdat het festival de naam Hei- Meer dan 80 baritonsaxen speelden zon dag 11 september in de Oude Haven, on der hen de heer Vincenten (uiterst rechts neken draagt. Het is bovendien zoiets 'geks': tachtig baritonsaxen die geza menlijk in één orkest optreden, dat is ei genlijk onmogelijk. Je kunt het vergelij ken met honderd auto's die naast elkaar over de Van Brienenoordbrug willen rij den." hethorecagebtedRnn VYKoopleidervan onbetulgd: metomflZt7h!!etZ,lCh met

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 21