Handig foldertje over alcohol en werk-beleid alcoholen bij Heineken VOOR ALLE HEINEKEN MEDEWERKERS Heeft Heineken een alcohol en werk-beleid? Kom nou, jullie verdienen toch aan de drank? Waarom heeft Heineken geen alcolholverbod tijdens het werk? Waarom zijn er nog steeds contactbiertjes? Dit zijn voorbeelden van vragen die regelmatig, ook door onze eigen medewerkers, gesteld worden en waarop nu, via een brochure, gemakkelijk antwoord te geven is. ANTWOORDEN- overliet merkbeleid Al enkele jaren is onze onderneming bezig medewerkers te wijzen op goed gebruik van alcoholhoudende pro- dukten. In alle uitingen komt naar voren dat Heineken probeert het alcoholmis bruik uit de taboesfeer te halen, be spreekbaar te maken. Iedereen heeft het videoprogramma 'Het Grote Verschil' Uit de omzetten van de kantines en de drankenautomaten blijkt dat de vraag naar een pilsje tijdens het werk afneemt. Amstel light is duidelijk populair terwijl ook de omzet van Sourcy rood de laatste jaren met sprongen omhoog is gegaan. Ook Buckler is een goed alternatief gezien en kan weten wat het beleid van Heineken is. Toch worden nog regelma tig door onze medewerkers vragen ge steld aan de personeelsdiensten en de medische dienst. Vragen waaruit blijkt dat niet iedereen het alcohol en werk- beleid van Heineken kent. Daarom is een folder gemaakt waarin een antwoord wordt gegeven op de meest gestelde vragen op dit gebied. In de salarisenvelop van september wordt dit 'boekje' bijgesloten. De brochure kan tevens goed van pas komen wanneer medewerkers van der den vragen krijgen over het alcohol en werkbeleid van Heineken. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 19