GWN maakt video als internationaal visitekaartje Nieuw ET A-document eerste stap in Export2000 De filmploeg maakt opnamen van de Bokma afvullijn ZOETERMEER - Bokma Coebergh Distillers is de nieuwe naam voor de ex port-organisatie van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland in Zoetermeer. De Bokma- en Coebergh-belangen in het buitenland werden tot voor kort door de Heineken export afdeling behartigd vanuit Amsterdam. Sinds april heeft de GWN de export-activiteiten van Am sterdam overgenomen. "De handel in gedistilleerd is heel eigen, het is een an dere wereld. Wij hadden echter nog geen eigen export-afdeling. Inmiddels hebben wij die nu opgezet en kunnen we onze belangen in die markten proberen uit te breiden", vertelt GWN-export ma nager de heer D.G.A. Noordijk. Om de nieuwe organisatie meer bekend heid te geven onder potentiële klanten is er een videofilm gemaakt met als titel: 'What's in a name'. Noordijk: "We gaan de film gebruiken als een soort folder. In de film wordt een beeld gegeven van de GWN enhaarprodukten. Ook proberen wij iets van onze mentaliteit over te dra gen en vertellen we wat we willen. Het is de bedoeling dat onze mensen die in het buitenland op het verkooppad zijn deze video als introductie kunnen gebruiken en hem bij de mogelijk nieuwe klant ach terlaten." De twaalf minuten durende film wordt in geleid door de heer A.H. Heineken. Ook de heren P. Bokma en H.F.M. Coebergh komen aan het woord. De Engelstalige videofilm zal vooral in de Verenigde Staten, Canada en een aantal Europese landen gebruikt gaan worden. V.l.n.r. de heren Holvast (ETA), Habbershaw en Van der Zee met het nieuwe document ROTTERDAM - Op 6 september werd bij de Export en Transport Afdeling (ETA) in Rotterdam op feestelijke wijze de invoering van een nieuw docu ment gevierd. Het document is ontwikkeld om de afgeleverde bestellingen aan de Amerikaanse Heineken-importeur Van Munching Co volledig geautomatiseerd te factureren en voldoet aan de internationale standaard. Het is de eerste stap naar een volledig geautomatiseerd systeem voor de ex port van bier, fris, gedistilleerd en reclame-artikelen, Export 2000 genaamd, dat in het komend jaar zal worden ingevoerd. Het nieuwe document werd officieel in gebruik genomen door de heer G.R. Habbershaw, die per 1 september de heer J. van der Zee is opgevolgd als directeur Export. Een motorkoerier kwam daarna in volle vaart enkele postzakken afleveren waarin voor iedere ETA-medewerker een sleutel hanger zat met daarop een afbeelding van het nieuwe document. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 18