"Mensen worden door hun omgeving bepaald" SCHILDER BERT PIJPERS: Zestien jaar geleden stond hij ook al in Vers van 't Vat, maar toen voor een andere hobby: experimentele fotogra fie. Een soort schilderen met negatieven. De laatste jaren houdt Bert Pijpers, Verkoopbevordering Horeca in Am sterdam, zich vooral bezig met schilderen. Hij schildert magisch realistisch. Magisch realisme kenmerkt zich door het streven naar een reële weergave van de werkelijkheid, zonder idealisme. Door de vlakke schildertrant ontstaat de indruk van een betoverde, vreemde starheid. Bert Pijpers thuis aan het werk Bert Pijpers: "Toen ik me bezig hield met experi mentele fotografie, heb ik erg veel aan de weg getimmerd. Op een gegeven moment gooide ik de fotografie over boord. Ik maakte soms vijf experimentele foto's op één dag. Dat was voor mijn ge voel geen kunst meer." Kort daarop ging hij pentekenin gen maken. Tekenen en schilderen deed hij overigens al vóórdat hij zich met experi mentele fotografie bezig hield. Heel zorgvuldig, met fijne kleine streepjes Oost- Indische inkt werden vlakken bewerkt, schaduwen ge maakt en figuraties opgezet. In die tekeningen werd de werkelijkheid vermengd met fantasie. Bert Pijpers creëerde zijn eigen, wonder bare wereld, waarin vooral de verhouding 'mens-natuur' centraal staat. Een thema dat ook kenmerkend is voor het tegenwoordige werk van Pij pers: zijn schilderijen van olieverf. Daarbij staat de vrouw centraal. Schilder Bert Pijpers werd in 1938 in Amersfoort geboren. Hij stu deerde aan de Rietveldaca- Twee van Pijpers jongste werken. Ook hier heeft de kleur blauw de overhand demie en voltooide zijn stu die in de jaren '67/'68 aan de Academie voor Beeldende Kunst in Rotterdam. "Gedu rende mijn studie kwam ik bij Vrumona in dienst", vertelt Bert, "waarna ik tijdens de avonduren mijn studie heb afgemaakt. Toen was ik al zo aan een bepaald leefpatroon gewend geraakt, dat ik niet van plan was dat op te geven om schilder te worden. Bo vendien denk ik dat ik niet van schilderen zou kunnen le ven. Om als schilder je brood te kunnen verdienen, moet je wel heel erg goed zijn. Toch komt die studie van pas, an ders was ik nooit in het vak dat ik nu doe terechtgeko men. Ik houd me onder meer bezig met het maken van de concernproduktenfolder, het drankenjournaal en de ver- kooppubliciteit voor de groot-horeca. Ook daarin moet je creatief zijn." Niettemin is hij al die jaren het schilderen en tekenen als hobby blijven doen. "Hoe wel ik er natuurlijk wel min der tijd voor heb. Ik maak nu ongeveer twee a drie schilde rijen per jaar. Veel van die schilderijen heb ik niet meer. Zo hangt er een werk van mij in Canada. Dat is leuk, maar daar doe ik het niet voor. Ik schilder, omdat ik zelf wat wil maken. Niet omdat ik het aan anderen wil geven." Verleden en toekomst De schilderijen die hij maakt tonen geen vrolijke wereld. De ondergang van de natuur en de mens door de opkomst van de stad is een thema dat steeds weer terugkeert. Ver der spelen verleden en toe komst een grote rol in het werk van Pijpers. Beide elementen worden vaak in één schilderij verwe ven. Met opzet. Bert Pijpers: "Ze laten zien dat een mens door zijn omgeving wordt be paald. Zelfs als hij vrijheid heeft om te kiezen, wordt hij nog een bepaalde richting in geduwd. Door je werk, je vrienden, je huisgenoten, je eigen verlangens, maar ook door je verleden." Hoewel in zijn schilderijen, het zelfde thema 'natuur mens' steeds terugkeert, ver andert zijn stijl van schilde ren. "Ik denk dat je op een gegeven moment verandert. Een soort evolutie in je werk. Dat zie je ook bij heel be roemde schilders, als bijvoor beeld Van Gogh. Ik heb een periode gehad waarin ik vooral de kleur rood gebruik te, daarna ben ik overgegaan op blauw. En nu denk ik dat weer een andere kleur de overhand in mijn schilderijen gaat krijgen. Welke kleur dat is, weet ik nog niet. Zoiets ge beurt terwijl je ermee bezig bent." 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 17