Heineken Japan start nieuwe promotionele acties in Tokyo 1 GROTE BELANGSTELLING VOOR ENGELSE DUBBELDEKKER EN GALERIJ-BAR Deze zomer is Heineken Japan twee nieuwe promotionele acties in Tokyo begonnen. Tot en met december is hier een galerij-bar ingericht waar Japanners, naast het drinken van een glas Heineken, moderne kunst kunnen bewonderen. Het vervoer naar deze bar gebeurt met een Engelse Dub beldekker, geverfd in de Heineken-kleuren. De andere actie betreft een tijdelijk gebouwde bar op een braak liggend stuk grond met daarbuiten een midgetgolfbaan. Deze bar was tot eind september geopend. Beide acties zijn bedoeld om de bestaande kunstsponsoring te ondersteunen en Heineken bier in Japan te promoten. 3Ë1 De galerij-bar De Engelse Dubbeldekker in Tokyo Ook dit atelier kan worden bezocht." UFO Om duidelijk aan te geven waar de gale rij zich precies bevindt, is een soort vuur toren naast de bar geplaatst. Het licht daarvan schijnt door een open gat in het plafond naar de hemel en heeft een be reik van driehonderd meter. De heer Enters: "De lichtbundel heeft in het be gin voor nogal wat verwarring gezorgd. Toen we de lamp voor het eerst testten, stond binnen tien minuten de politie op de stoep. Omwonenden dachten dat het om een 'UFO' (Unidentified Flying Ob ject, niet-geïdentificeerd vliegend voor werp) ging." Om de galerij voor bezoe kers goed bereikbaar te maken, heeft Heineken Japan een Engelse Dubbel dekker aangeschaft. Deze rijdt de be zoekers gratis naar en van de galerij. Daarnaast wordt de bus ingezet voor vervoer naar dat gedeelte van de stad, waar de meeste bars en café's te vinden zijn. \7 olgens de heer DSEnters .General T Manager van Heineken Japan, gaan Heineken en moderne Japanse kunst goed samen. Enters: "Heineken heeft in Japan het imago van een 'trendy' bier en doet het vooral onder jongeren goed. Ook moderne kunst is 'in' bij deze doel groep. Bovendien is een kunst-galerij in het zeer overbevolkte en dure Tokyo een unicum. Niet alleen vanwege een ge brek aan ruimte, ook vanwege de hoge prijs die je moet betalen voor een stuk grond. Er wordt wel eens een galerij in gericht, maar dan kleinschalig of net bui ten de stad. Onze galerij is daarentegen ruim van opzet en staat midden in de stad op onbebouwd terrein. Daarnaast is er vaak nog een vervoersprobleem. Als je een kunstenaar iets groots laat maken voor een expositie, dan is het al snel te duur om het kunstvoorwerp naar Tokyo te laten brengen. Wij hebben dat opge lost door naast de galerij-bar een atelier te plaatsen, waar de volgende exposant zijn kunstwerken kan maken. Behalve de galerij-bar stond tot voor kort in Tokyo ook een bar met daarnaast een midgetgolfbaan. Eveneens iets bijzonders in het drukke To kyo. Hier konden bezoekers een balletje slaan met een zo genaamde 'Heineken Putter'; een stok met aan het uiteinde een Heineken bierflesje. Een leuke grap, die zeer goed is aangeslagen bij het Japanse publiek. De heer Enters: "Heineken Japan zal zeker doorgaan met dergelijke pro- motie-acties. h»'inekent De Heineken Putter 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 16