DE GRUIJTER S CO. 3s s si; Zelf inpakken De heer H. Otter, Chef Proefbrouwerij Zoeterwoude, is een voormalig expa triate. Hij heeft twintig jaar voor Heine- ken in het buitenland gewerkt, in Rwan da, Brussel, Nigeria en de laatste drie jaar in Congo Brazzaville. En volgens hem gaat elke internationale verhuizing weer anders. Sinds november 1987 is hij terug in Nederland. De heer Otter: "In 1967 werd ik voor de eerste keer uitge zonden, naar Rwanda. Ik ben toen op verzoek van de PDI eerst een maand al leen gegaan, om te ontdekken hoe het le ven er in Rwanda aan toegaat. Na die maand kwamen mijn vrouw en onze baby over. In die tijd ging dat verhuizen heel anders dan nu. Wij hebben bijvoor beeld zelf onze verhuiskisten gemaakt en onze goederen ingepakt. Tegenwoordig doet de verhuizer dat. En alles werd toen nog per boot vervoerd, terwijl tegen woordig ook veel per vliegtuig gaat. We hebben vier maanden op onze spullen moeten wachten. Gelukkig hadden we het hoognodige meegenomen. Vooral met een klein kind moet je daar rekening mee houden. Bovendien waren in het over: "Als de woning helemaal gemeubi leerd is, krijg je vragen over de inrichting tot en met vragen over de kleur van de gordijnen. Als het huis helemaal leeg is, wil men bijvoorbeeld graag weten hoe groot de ramen zijn, zodat men zelf stof kunnen meenemen om gordijnen te ma ken. Allemaal vragen die wij met behulp van de lokale mensen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Meestal re gelen wij een gesprek met iemand die al eens eerder naar hetzelfde land is uitge zonden. Hij kan vaak de nodige infor matie geven." Een gesprek dat de heer Otter iedereen die naar het buitenland gaat, kan aanraden. "Zoek een collega van je op die al eens in het land waar jij naartoe gaat is ge weest. Van hem kun je horen wat je te wachten staat. Bovendien kan hij zijn er varingen vertellen. Ik heb het nog mee gemaakt dat er in een land waar ik te recht kwam geen bakker of slager was. Samen met een buurman heb ik toen een halve koe gekocht, die we met z'n tweeën hebben uitgebeend. Brood en bijvoorbeeld yoghurt maakten we zelf. Soms waren er ook geen kappers of kle dingzaken. We moesten dan zelf ons haar knippen en onze kleding maken. Iets waar je wel op voorbereid moet zijn, en dat betekent dat je bijvoorbeeld een naaimachine mee moet nemen", aldus de heer Otter. Familiekwestie De heer Otter: "Onze verlofperiode in Nederland gebruikten we dan ook om veel dingen te kopen die óf daar niet ver krijgbaar waren, óf veel geld kostten. In 1985 hadden wij voor het eerst televisie. Maar ik moet eerlijk bekennen dat wij die daarvoor nooit hebben gemist. Wel hebben we vanaf het begin dat we in het buitenland hebben gezeten een radio ge had, waarmee we de Wereldomroep be luisterden. Op die manier bleef je op de hoogte van het wereldgebeuren." Vol gens de heer Otter is werken in het bui tenland ook méér een familiekwestie dan werken in Nederland. "Je levens partner ist veel meer betrokken bij de brouwerij. Bovendien hangt het mede van je partner af of je het leven en werken in het buitenland aan kunt." land geen baby-voeding of baby-kleren te koop. We moesten alles zelf maken. Ook daar moet je op voorbereid zijn." Huisvesting Veel van die informatie wordt al door PDI gegeven. Ook als het gaat om de nieuwe huisvesting in het land van be stemming. Gaat het bijvoorbeeld om een leeg huis, een gestoffeerd huis, of om een geheel ingerichte woning? Per soneelsfunctionaris de heer Kolpa hier- wee anders" Movin Het verpakken van de goederen voor vervoer naar het buitenland Een van de internationale verhuizers waarmee Heineken werkt Royal moving company holland )EN HAAG ARNHEM ZOETCRWOUOE 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 15