In een Heineken-fles de Oceaan over NIEUWE KLEDING KANTINEPERSONEEL BROUWERIJ HOOFDSPONSOR RECORDPOGING Een bijzondere recordpoging in een revolutionaire boot. De oceaan- oversteek van het echtpaar Fons en Kee Oerlemans en hun vriend Peter Schoon- derwald zal in het komende jaar veel pu bliciteit gaan trekken, dat is zeker. Het moet de snelste oversteek allertijden worden tussen New York en Engeland. De tocht wordt bovendien voor het eerst gevaren met een zogenaamde draag vleugelboot. Echt bijzonder is de vorm van de boot: een fles met kroonkurk, twaalf meter lang en zeven meter hoog. De nu nog witte fles zal, als alles volgens plan verloopt, in juni 1989 als groene Heineken exportfles de haven van New York verlaten voor de 5500 kilometer lange tocht. Een eerste bericht uit de Amsterdamse havens. Oerlemans is specialist in het uitvoeren van opmerkelijke projecten. Vorig jaar voer hij nog met een Van Gend en Loos vrachtwagen op zee en zijn volgende trip staat ook al op stapel: een herhaling van de legendarische tocht die Hannibal in 218 voor Christus maakte met olifanten over de Alpen. "Maar eerst de Oceaan over", zegt de Vlaamse Amsterdammer gedecideerd. Hij is de laatste twee en een half jaar constant bezig geweest met zijn nieuwste schepping. Met behulp van verschillende andere sponsors die hem de materialen en de motor ter beschik king stelden, heeft Fons de draagvleu gelboot zelf gebouwd. "Door de sponso ring van Heineken kan ik de boot afbou wen en de race tegen de klok ook daad werkelijk aangaan", vertelt hij. Gevraagd naar het idee om de draag vleugelboot in de vorm van een fles te bouwen, maakt hij duidelijk dat dat min der vreemd is dan het lijkt. "De boot komt, wanneer hij op snelheid is, voor het grootste deel uit het water en ondervindt zodoende weinig weerstand. En de fles is een bijna optimale aërody namische vorm." Oerlemans weet zich in zijn ideeën gesteund door internatio naal bekende scheepvaart-experts. Record Als hij zijn boot binnen drie dagen, tien uur en veertig minuten van New York naar de Scilly-eilanden ten zuiden van Engeland weet te varen, komt hij in het bezit van de Blauwe Wimpel. Dat record werd al 36 jaar geleden gevestigd door het Amerikaanse passagiersschip de SS United States. Tegelijkertijd is het de eerste draagvleugelboot die de over steek maakt en is het een verbetering van het lange afstandsrecord voor dit type boten. Begin oktober hoopt scheepsbouwer Oerlemans aan de eerste proefvaarten in het havengebied in Amsterdam en voor de kust bij Den Helder te beginnen. In de wintermaanden zullen dan de ver schillende navigatiesystemen worden in gebouwd, zodat de boot in juni van het volgend jaar klaar is voor de grote over steek. Voor die tijd gaat Vers van 't Vat zeker nog eens langs in Amsterdam. De heer G.J. van Soest toont de 'orginele' fles De heren Schoonderwald en Van Soest en het ec it- paar Oerlemans bij het schaalmodel Het kantinepersoneel in Amsterdam en Zoeterwoude draagt sinds deze zomer nieuwe bedrijfskleding. De dames dra gen voortaan een groene rok met daarbij een groen met wit gestreepte blouse en een bijpassend jasje. "Ze hebben al heel leuke reacties op hun kleding gehad van het kantoorpersoneel", vertelt de heer J.J.M. Bitter, Chef kantine in Zoeter woude over de nieuwe creatie. De da mes zelf zijn ook erg blij met de nieuwe kleding. "Het draagt prettiger, is minder benauwd. Bovendien is deze groen met wit gestreepte blouse een veel fleuriger gezicht dan de vorige, crême-achtige blouse", aldus een van hen. Ook de kantinemedewerkers van de ves tigingen Den Bosch, Rotterdam en Bun- nik worden in het nieuw gestoken. Ver wacht wordt dat begin volgend jaar alle kantinemedewerkers de nieuwe kleding zullen dragen. Fons Oerlemans maakt tijdens een persbijeenkomst een demonstratievaart in een schaalmodel (schaal 1:3) van de draagvleugelboot 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 12