Zwitsers drinken steeds meer Heineken PROGNOSECIJFERS VOOR 1988 RUIMSCHOOTS OVERSCHREDEN Heineken bier doet het goed in Zwitserland. Dat meldt Heineken Import S.A., de dochteronderneming van Heineken in Zwitserland. De prognosecijfers voor 1988 worden ruimschoots overschreden. Geschat wordt dat dit jaar in vergelijking met 1987 dertig procent meer wordt omgezet. Heineken bier wordt vanuit Ne derland naar Zwitserland geëx porteerd. Heineken Import S.A. heeft haar hoofdkantoor in Lau sanne. Ook is er een marketing- verkoopkantoor in Zürich. De verspreiding van Heineken over de verschillende regio's in Zwit serland gebeurt door een vijftal distributeurs, waaronder drie frisdrankfabrikanten en twee brouwerijen. Voor het Frans sprekende deel is dat de firma Distrom S.A., voor Zürich en Bern Refresca A.G., voor Basel Warteck A.G. en voor het Ita liaanse deel van Zwitserland de firma's Calanda Brau en Soldati S.A. Heineken bier is in Zwitserland verkrijgbaar in fles, blik en op fust. Het wordt zowel in de ho reca als in de winkels verkocht. Trendy De reclame-campagne van Heineken in Zwitserland richt zich steeds meer op de jongere, trendgevoelige consument en benadrukt het internationale karakter van Heineken. Internationaal is 'in' bij jongeren. Vandaar ook dat steeds meer jonge consumenten in de grote steden en p| De reclame-campagne benadrukt het internationale karakter van Heineken bier "Zwitserland heeft dertig brouwerijen, waarvan er zich 28 in het Duits-talige deel van het land bevinden. Elke regio heeft zijn eigen brouwerij en daar is men ook trots op. Mede hierdoor zijn de Duitstaligen niet zo snel van plan geïm porteerde bieren te drinken. Niettemin realiseren wij dit jaar een grote distribu- tiegroei bij thuisverbruik en horeca in het Duitstalige deel van Zwitserland." De heer M.A.F. Greeve, Verkoop en Marketing manager van Heine ken Import S.A. hierover: "De omzet van Heineken in Zwitserland neemt elk jaar toe, in tegenstelling tot de Zwitserse biermarkt die sinds vijftien jaar niet meer groeit. De grote groei wordt met name veroorzaakt door de goede ver koopcijfers in het Frans sprekende deel van Zwitserland, waar steeds meer jon geren Heineken drinken. Deze omzet- vergroting wordt vooral tot stand ge bracht door onze actieve distributeur daar, de firma Distrom S.A." de toeristenplaatsen Heineken bier drin ken. De heer Greeve: "Daarnaast staan voor 1989 enkele nieuwe promotionele acties op het programma. Zo wordt voor de eerste keer een nationale consumen tenpromotie gehouden, waarbij de con sument een reis naar eigen keuze kan winnen, waar ook ter wereld. Ook zal een nieuwe thema-reclamecampagne worden gestart." Een terras aan het meer van Gèneve in Zwitserland

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 11