Stoomlocomotief de 'Ooievaar9 voert Rotterdammers terug in de tijd Sinds begin juli wordt de Rotterdamse binnenstad en kele malen per dag opgeschrikt door een stoomfluit. Auto mobilisten turen in binnen- en buitenspiegels om te zien wat er gaande is, voetgangers blijven even staan: allen zijn nieuwsgierig naar datgene dat dit gefluit veroorzaakt. Tot hun grote verbazing blijkt het een originele stoomtram te zijn die, als was het een oude film, zich stomend en puffend langzaam een weg baant door het drukke stadsverkeer. KnipFfL kniptang en er wordt een folder uitge reikt waarin de historie van deze Toeris tische Museumtram Rotterdam wordt beschreven. De nu in Rotterdam rijdende locomotief is een van de driehonderd vierkante stoomtramlocomotieven die in het begin van de 20e eeuw werden gebouwd voor gebruik in Nederland en Nederlands Oost-Indië. Van die driehonderd exem plaren zijn er nog slechts zes over. Zij staan verspreid over de gehele wereld, als kostbare museumstukken. De 'Ooie vaar' is de naam van de locomotief die deze zomer als toeristische attractie is in gezet Hij is gebouwd in 1904 en heeft tot 1923 dienst gedaan op de tramlijn Den Haag-Delft en daarna tot 1933 op het traject Leiden-Haarlem. Langzamer hand deden de elektrische trams hun in trede, zodat De Ooievaar van zijn oor spronkelijke functie werd ontheven. Wie zelf ook een ritje wil maken met de 'Ooievaar', kan dat deze zomer nog tot eind augustus doen De tram vertrekt vanaf het Centraal Station 5 minuten vóór het hele uur. Om 9.55 uur is de eer ste rit, 14.55 de laatste. Via Weena, Hof plein, Coolsingel, Schiedamsedijk, Vasteland en Scheepstimmermanslaan gaat het naar eindpunt Willemsplein. (Hier kan ook een rondvaart door de ha vens worden gemaakt.) Vanaf het Wil lemsplein vertrekt men 2 minuten over het halve uur, terug naar het Centraal Station. De tram rijdt alle dagen, be halve op maandag, dan is het'ketelwas- dag'. derne kantoorgebouwen en flats, binnen bordjes die aan vroeger tijden doen den ken. 'Niet rooken' en 'niet spuwen' de len zij de reiziger mee. Ook om de be manning van de tram hangt een zweem van nostalgie. Wanneer de conducteur ten teken van vertrek op zijn koperen hoorn heeft geblazen, komen de machi nist en stoker in actie. De stoker heeft een dubbelfunctie. Zodra dat nodig is, springt hij van de locomotief om de tramwissels om te leggen of het verkeer met een rode vlag tot stoppen te dwin gen. Het is bijna vanzelfsprekend dat er aan boord geen strippenkaartautomaat staat. Hier worden de plaatsbewijzen nog verkocht door de conducteur. Twee gulden kost een enkele reis en daarvoor krijgt men een ritje per stoomtram van het Rotterdamse Centraal Station naar het Willemsplein (of andersom) langs al lerlei toeristische bezienswaardigheden. Voor verzamelaars is er bovendien een plaatsbewijs dat wordt gemerkt met een De drie groen beschilderde voertui gen vormen te zamen een fraaie combinatie, die menigeen verlokt het fo totoestel tevoorschijn te halen. Tevens zorgen zij ervoor dat de naam van ons bier onder de aandacht wordt gebracht, want zoals op de foto's te zien is nemen de borden 'Heineken Bier' een opval lende plaats in op het dak van het perso nenrijtuig. De tegenstelling is groot. Buiten mo 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 8